Навчання та перевірка знань з пожежно-технічного мінімуму

Опис курсу навчання:

Типове положення встановлює види і порядок проведення спеціального навчання, інструктажів з питань пожежної безпеки робітників, службовців та інших категорій працівників (надалі – працівники) і поширюється на всі підприємства, установи та організації (надалі – підприємства) незалежно від форм власності і видів діяльності.

Программа курсу:

  • Працівники під час прийняття на роботу та за місцем праці повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (надалі – протипожежні інструктажі) відповідно до порядку, встановленого в розділі 2 цього Типового положення.
  • Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, попередньо, до початку самостійного виконання робіт, повинні пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум), а потім постійно, один раз на рік, – перевірку знань.
  • Особи, які суміщають професії (роботи), навчаються або інструктуються як за основною, так і за суміжною професією (роботою).
  • Організація своєчасного і якісного проведення спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки на підприємстві покладається на його керівника, а в структурних підрозділах (цех, дільниця, лабораторія, майстерня і т.ін.) – на керівника відповідного підрозділу.
  • Порядок проходження працівниками спеціального навчання, інструктажів і перевірки знань визначається керівником підприємства (наказом або відповідним положенням, що розробляється на підприємстві і затверджується керівником).
  • Допуск до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктажі або перевірку знань, забороняється.
  • Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
  • Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України.

Перелік основних питань (тестів) з пожежно-технічного мінімуму

Чи можна прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих рідин?
Що повинен мати кожний автомобіль?
Який з вогнегасників не використовують у закритому приміщенні:
Для чого призначений піногенератор:
Які терміни проведення повторного протипожежного інструктажу?
В який термін проходження пожежного мінімуму особами, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою?
Комплекс встановлених норм і правил, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки- це…
Який з вогнегасних засобів є найбільш поширеним?
Що є вторинним проявом небезпечних факторів пожежі?
Як допомогти потерпілому при легкому отруєнні чадним газом?
Коли виникають хімічні опіки?
Скільки існує ступенів опіку?
Чи подається Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки у разі використання торговельних місць, кіосків та контейнерів, якщо їх розміщено на ринку відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного нагляду?
На якій відстані від балонів з киснем та горючими газами необхідно розміщувати ацетиленові генератори?
В яких будинках мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях схеми евакуації людей на випадок пожежі?
Чим визначаються постійні місця проведення вогневих робіт?
Чи потрібно перед проведенням вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях вжити заходи, які виключають можливість виникнення пожеж?
Які допускаються з’єднання електропроводів?
Для опалення яких приміщень можуть застосовуватися масляні радіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами?
За яким номером можна повідомити про пожежу?
Які існують способи повідомлення про пожежу?
Який мінімальний об’єм резервуару для води?
Якщо на окремому заправному острівці розташовано декілька паливнороздавальних колонок, то кількість переносних вогнегасників приймається з розрахунку …
Скільки ящиків з піском місткістю по 0,5 м³ має бути на кожній АЗС?
При якому тиску газу на заправній колонці забороняється наповнювати автомобільні балони?
Що передує зміні виду палива (бензин – дизельне паливо) у резервуарах АЗС?
Посадові особи проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки:
Відстань між місцями розташування вогнегасників для приміщень категорій А, Б, В (горючі гази та рідини) не повинна перевищувати:
Порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі встановлюється:
Як часто треба перевіряти пожежні крани на працездатність шляхом пуску води:
До складу якого Міністерства (відомства) входить Державна пожежна охорона?
Де і як має зберігатися спецодяг працюючих з лаками, фарбами та іншими легкозаймистими горючими рідинами?
Чи дозволяється зберігання балонів з газами у підвальних приміщеннях?
Чи можна встановлювати на вікна приміщень, де перебувають люди, металеві грати?
Визначте послідовність дій у разі виникнення пожежі (ознак горіння)?
Діапазон температур застосування брометилового вогнегасника:
До пожежної установки входить яка кількість вогнегасників:
У якого вогнегасника самий великий термін дії (50-70 с):
В якому випадку дозволяється проводити заходи з масовим перебуванням людей у приміщеннях, які мають лише один евакуаційний вихід?
Хто відповідає за технічний стан пожежних гідрантів, установлених на території підприємства?
Коли посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, зобов’язана почати евакуацію людей у разі загрози їх життю ?
Як слід діяти при хімічному опіку кислотою?
На якій відстані від житлових та господарських будинків та споруд дозволяється розпалювання багать для спалювання сухого листя, бадилля, сміття на території житлових будинків?
Чи потрібно орендарю подавати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки до територіального органу ДСНС, якщо власник нерухомості зареєстрував Декларацію?
Запис про проведення якого протипожежного інструктажу робиться в наряді-допуску?
Чим має бути обгороджене місце для проведення зварювальних та різальних робіт у будинках і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали?
Чи дозволяється проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби?
Який інструмент забороняється використовувати у місцях зберігання й розкриття барабанів з карбідом кальцію?
Які слід застосовувати вентилятори витяжних систем від фарбувальних дільниць, фарбувального та сушильного обладнання?
Чи вірне таке твердження: «У всіх незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також з мереж їх живлення повинна бути відключена напруга»
Як часто відбувається перезарядка порошкових вогнегасників?
Як часто відбувається технічне засвідчення водних та водо-пінних вогнегасників?
До якого рівня має заповнюватись резервуар рідким паливом?
Обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна:
Із правилами використання первинних засобів пожежогасіння працівників необхідно ознайомити під час проведення:
Навішувати вогнегасники на вертикальні конструкції потрібно на висоті не більше:
Чи дозволяється відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню?
Чи можна використовувати пожежне обладнання, інвентар та інструмент для господарських, виробничих та інших потреб, не пов’язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань ?
Чи можна використовувати звичайні ліфти та підйомники для евакуації людей під час пожежі?
Якою має бути висота від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника в разі навішування останнього на вертикальні конструкції?
Що слід вважати пожежею?
Що показує цифра 10 у пінно-хімічному вогнегаснику:
Що не заборонено гасити водою?
У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування не більше:
Внаслідок якого фактора під час пожежі гине більшість людей?
Коли виникають термічні опіки?
Місце для куріння повинне бути обладнане …
Як часто переглядаються інструкції з пожежної безпеки?
За чиїм рішенням створюється ДПД на підприємствах, установах та організаціях?
Чим дозволяється відігрівати замерзлі ацетиленові генератори?
Коли дозволяється відновлення робіт у закритих резервуарах або приміщенях після закінчення робіт з ґрунтування чи фарбування горючими речовинами й матеріалами?
Хто є відповідальним за забезпечення заходів пожежної безпеки у разі реконструкції та капітального ремонту об’єкта без зупинення технологічного процесу?
Який документ зобов’язаний оформити керівник підприємства чи структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях?
Як часто має проводитись замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання?
Як часто кошму необхідно просушувати та очищати від пилу?
Коли при заправлені газобалонних автомобілів дозволяється вмикати їх двигуни?
Якщо різниця температур зрідженого газу під час заповнення та наступного зберігання становить більше 40° C, то ступінь заповнення резервуару …
Злив зріджених газів із автоцистерни здійснюється …
Яким пристосуванням оснащуються АЗС для евакуації транспортних засобів з АЗС у території випадку пожежі?
Обстеження і технічне обслуговування кран – комплектів повинна проводити кваліфікована особа:
Періодичні огляди всіх ПКК повинна проводити:
При наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів:
Вкажіть вогнегасну речовину, якою не можна гасити горючі та легкозаймисті речовини:
Як часто потрібно розгортати та згортати пожежні рукави, які складені та приєднані до кранів:
Плани (схеми) евакуації мають бути розроблені та вивішені на видних місцях:
Якщо шляхи евакуації не мають природного освітлення, то вони повинні (у разі наявності людей):
В яких документах повинно бути відображено забезпечення пожежної безпеки посадовими особами, працівниками підприємств, установ, організацій та підприємцями?
Чи дозволяється замикати двері евакуаційних виходів?
Стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі – це …
Яку інформацію необхідно передати під час повідомлення про пожежу?
Чи зобов’язана посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, припинити роботи в будинку, крім робіт, пов’язаних із заходами щодо ліквідування пожежі?
Якщо дим проник в приміщення, де буде більш свіже повітря?
З якою періодичністю повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою?
Яка повинна бути відстань від пожежного гідранту до стоянки транспорту?
Яка повинна бути відстань від горючих матеріалів до приладів опалення?
З якого віку працівник може стати членом ДПД?
В яких місцях під час проведення вогневих робіт має бути встановлений контроль за станом повітряного середовища із застосуванням газоаналізаторів?
Скільки палива слід заливати в паяльну лампу?
Як слід змішувати розігрітий бітум з розчинником при приготуванні бітумної мастики?
На якій відстані від електрощитків та безпосередньо під ними не допускається розміщення будь-яких предметів?
Чи можуть замикатися двері евакуаційних виходів за наявності людей у приміщенні?
Яка максимальна висота розміщення пожежного крану?
Клас пожежі F це:
Чи дозволяється застосовування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорій за вибухонебезпекою А та Б?
На якій термін може надаватися додаткова відпустка із збереженням заробітної плати членам добровільних пожежних дружин (команд)?
На протязі якого часу після закінчення вогневих робіт треба забезпечити перевірку місця проведення цих робіт?
Який вогнегасник необхідно розмістити у приміщенні бухгалтерії управління підприємством, де зберігаються цінні папери і може загорітися обладнання під напругою?
Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:
Де повинні створюватися служби пожежної безпеки (СПБ):
Які мінімальні умови для виникнення горіння?
Яким чином потрібно змінити концентрацію кисню в повітрі, щоб призупинити горіння?
Чим дозволяється гасити електроустановки під струмом?
Внаслідок чого відбуватиметься гасіння при використанні вуглекислотного вогнегасника?
Узимку для забирання води з відкритих вододжерел слід …
У постраждалого під час пожежі вражені тканини, що лежать глибоко (м’язи, сухожилля, нерви, судини, кістки), частково обвуглені ступні, яка у нього ступінь опіку?
Підрозділ, забезпечений пожежними автомобілями або іншою необхідною технікою для гасіння пожеж – це …
Яку кількість людей дозволяється одночасно розміщувати у приміщенні, яке має один евакуаційний вихід?
На АГЗС та АГЗП допускається заправлення зрідженим вуглеводневим газом …
У разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки власники повинні:
Приміщення, в яких зберігаються або обертаються горючі гази, легкозаймисті рідиниз Т спал. ≤ 28 °С, Р виб. ≥ 5 кПа.  А також речовини і матеріали, здатні вибухати та горіти  при взаємодії з водою, киснем повітря або один з одним в такій кількості, що розрахунковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа відносяться до категорії:
До якого класу (що вказується на вогнегасниках) відносяться пожежі твердих речовин, горіння яких супроводжується тлінням?
Назвіть найпоширенішу причину пожеж в електроустаткуванні?
На якій відстані від пожежного гідранту забороняється стоянка транспорту?
Можна застосувати у будівництві у будівництві матеріали та речовини, на які не має даних щодо пожежної безпеки?
Як часто треба розгортати та згортати наново пожежні рукава внутрішніх пожежних кранів?
Чи можна ставити транспорт в наскрізних проїздах будівель?
Який основний нормативно-правовий акт діє в Україні стосовно пожежної безпеки:
Особливість приведення в дію порошкового вогнегасника:
Який вогнегасник використовують для гасіння цінних матеріалів:
Які з перелічених працівників повинні проходити пожежно-технічний мінімум?
Що таке «пожежа»?
В якій кількості необхідно заповнювати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки?
Підрозділ, забезпечений пожежними мотопомпами та/або первинними засобами для гасіння пожеж – це…
Як часто відбувається діагностика (зважування) вуглекислотного вогнегасника с запірно-пусковим важелем?
Який вогнегасник вважається пересувним?
Відстань від можливого осередку пожежі до місця розташування вогнегасників приймається не більше …
Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки:
Можливість (місце) паління, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів встановлюється:
Якою має бути відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів і будівельних конструкцій?
Яку максимальну кількість пального можна зберігати в індивідуальних гаражах?
На якій відстані від місця проведення зварювальних робіт треба розміщати ацетиленові генератори?
Вкажіть обов’язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки:
Яка мінімальна відстань встановлення від світильників з лампами розжарювання (100 Вт) до горючих матеріалів та предметів?
Які ознаки 2 ступеня опіку?
За якої умови можуть проводитися вогневі роботі в приміщеннях, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР та горючих газів?
В якому радіусі від місця змішування смоли з розчинниками при приготуванні бітумної мастики забороняється користуватися відкритим вогнем?
Чи повинна посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку місць, де проводилися вогневі роботи, забезпечити перевірку місця проведення цих робіт?
Що з наведеного нижче відноситься до первинних засобів пожежогасіння?
Яка максимальна відстань між вогнегасниками в коридорі?
Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням зобов’язані:
Всі рукави треба випробовувати за максимальним робочим тиском:
Якими вогнегасниками рекомендується захищати приміщення, де встановлені електронно-обчислювальні машини?
Пожежним рукавом якого діаметра має бути укомплектований кожен пожежний кран-комплект?
Що є правильним при опіках?
Яку кількість ЛЗР та ГР можна зберігати в індивідуальному гаражі?
Чи дозволяється проводити вогневі роботи на елементах будинків, виготовлених із металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами?
Як часто потрібно перевіряти ізоляцію струмопровідних частин зварювального кола?
Що таке евакуаційний вихід?
Яка повинна бути відстань від кабелів та ізольованих проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання горючих матеріалів?
Як часто відбувається перезарядка вуглекислотних вогнегасників?
Як часто відбувається перезарядка порошкових вогнегасників в автомобілі?
Чи проводиться аналіз повітря на наявність суміші пропан-бутану за допомогою переносних приладів у вибухонебезпечних приміщеннях АГЗС (АГЗП) при наявності в цих приміщеннях автоматичних приладів сигналізації про небезпечну концентрацію газу в повітрі?
Забороняється курити, проводити ремонтні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, як на самій території АЗС, так і на відстані менше …
Яким способом здійснюється зливання нафтопродуктів в підземні резервуари?
При якій максимальній кількості людей, що одночасно перебувають в приміщенні, двері з останнього можна влаштовувати з відчиненням усередину?
Яка відстань допускається від газових приладів до меблів та інших виробів (предметів) з горючих матеріалів?
Що потрібно вказати в першу чергу при телефонному повідомленні про пожежу…
Застосування електричних опалювальних приладів забороняється:
Який документ встановлює загальні вимоги пожежної безпеки для підприємств, установ та організацій в Україні?
Якими бувають опіки?
На якій відстані від місць проведення зварювальних робіт необхідно розміщувати ацетиленові генератори?
Чи має бути забезпечений вільний під’їзд до допоміжних споруд, у тому числі тимчасових, на території будівництва?
Якою повинна бути мінімальна висота проходів на путях евакуації?
Чи зобов’язана посадова особа б’єкта, що прибула на місце пожежі, перевірити включення оповіщення людей про пожежу?
Який допустимий мінімальний об’єм ящику з піском?
Де слід здійснювати складання і розведення всіх видів фарб і лаків?
Яка допустима температура зовнішньої поверхні електроопалювальних приладів у найбільш нагрітому місці в нормальному режимі роботи?
Тупикові проїзди повинні:
У який кількості дозволяється зберігати лакофарбувальні матеріали на робочих місцях?
Хто зобов’язані перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення)?
Чи потрібно вогнегасникам присвоювати інвентарні (облікові) номери:
Як часто треба перевіряти пожежні крани на працездатність шляхом пуску води?
Який вогнегасник при роботі тримають догори дном:
Чи допускається встановлювати на шляхах евакуації такі двері, що обертаються?
Який запас палива допускається зберігати в індивідуальних гаражах?
У будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше … осіб мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.
Чи дозволяється робота ацетиленових генераторі в приміщеннях?
Живлення дуги в установках для атомно-водневого зварювання повинно здійснюватися …
Як забороняється виявляти виток газу з газопроводів?
В якому варіанті правильно перелічені класи пожеж:
Забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду зобов’язані:
Який з вогнегасників використовують для гасіння електроустановок під напругою та  цінних матеріалів:
Якими заходами забезпечується пожежна безпека об’єкта?
Який основний законодавчий акт у галузі пожежної безпеки діє в Україні?
Внаслідок чого відбуватиметься гасіння при використанні піску?
Мешканці яких поверхів евакуюються в першу чергу при пожежі в будівлі?
На якій відстані від світильників, у яких використовуються лампи потужністю 100 Вт та більше, не допускається розміщення будь-яких предметів?
На якій відстані від території АЗС забороняється застосування відкритого вогню, якщо відбувається зливання нафтопродуктів з автоцистерн у резервуари?
Яка відстань допускається між газовою плитою та неізольованою стіною (перегородкою) з горючих матеріалів?
На якій відстані від території АЗС забороняється палити, проводити ремонтні та інші роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню?
Дайте визначення „пожежі”:
Якою кількістю пересувних порошкових вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини по 100 кг кожний оснащуються АЗС, які розраховані на кількість заправок за добу від 100 до 750 автомобілів включно?
Категорія Г це приміщення де присутні:
Коли повинно проводитися випробування для контролю працездатності мережі систем зовнішнього протипожежного водопроводу ?
Яку кількість ЛЗР та ГР дозволяється зберігати в квартирі?
Який вогнегасник вважається переносним?
Як часто у вибухонебезпечних приміщеннях АГЗС (АГЗП) проводиться аналіз повітря на наявність суміші пропан-бутану?
Під час експлуатації АЗС мінімальний рівень бензину у резервуарі повинен становити не менш … від номінального рівня наповнення резервуара, за винятком випадків, коли випорожнення виконується для очищення резервуарів, перевірки стану їх внутрішніх стінок, виконання ремонтних робіт, зміни виду палива тощо.
На кого покладається забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій?
Коли допускається влаштування дверей, які відчиняються всередину приміщення?
Коли повинні встановлюватися передбачені проектом зовнішні пожежні сходи й огорожі на дахах будинків, що зводяться?
Основними напрямками забезпечення пожежної безпеки є:
Із стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються в даному приміщенні або певній споруді працівників необхідно ознайомити під час проведення:
Як часто треба проводити повторний протипожежний інструктаж?
Яка максимальна кількість людей може перебувати у приміщенні, що має один евакуаційний вихід?
Щоб розрахувати необхідну кількість вогнегасників для гасіння, необхідно знати:
Чи зобов’язана посадова особа об’єкта, що прибула на місце пожежі, надати пожежно-рятувальним підрозділам допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі?
Якою повинна бути відстань від датчика пожежної сигналізації до продукції на стелажах при зберіганні речовин та матеріалів?
Яка найбільш поширена причина пожеж в Україні?
На якій відстані від в’їзних воріт на територію об’єкта дозволяється стоянка транспорту?
В який термін повинна бути зареєстрована подана Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки?
З якою періодичністю повинні проходити перевірку знань з питань пожежної безпеки посадови особи?
Яке пальне дозволяється застосовувати для паяльних ламп, що працюють на гасі?
Яка мінімальна відстань при гасінні електроустановок вогнегасником?
Приміщення категорії Б це приміщення де:
Чи можна застосовувати електронагрівальні прилади у складських приміщеннях, де зберігаються горючі матеріали?
Як зобов’язаний діяти кожний громадянин у разі виявлення ознак пожежі на підприємстві?
Що таке евакуаційний шлях?
Які класи пожеж гасить вуглекислотний вогнегасник?
Який допустимий мінімальний розмір кошми?
При опіку третього ступеня негайно викличте «швидку допомогу»:
Внутрішні поверхні стін фарбувальних приміщень на висоту не менше 2 м повинні бути облицьовані …
На якій відстані від пожежних гідрантів заборонено стоянку транспорту?
Якою повинна бути мінімальна ширина проходів на путях евакуації?
Чи дозволяється робота ацетиленових генераторі в приміщеннях?
Як визначається кількість пожежних щитів на території забудови об’єкта?
До якого рівня має заповнюватись резервуар на АГЗС (АГЗП), якщо різниця температур зрідженого газу під час заповнення та наступного зберігання становить не більше 40° C?
Якщо піки проявляються різко вираженим почервонінням шкіри та набряком тканин, супроводжуються пекучою біллю і ураженням верхніх шарів шкіри – це опіки … ступеня.
Клас пожежі D це:
Із діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони, сповіщення людей, проведення евакуації тощо) працівників необхідно ознайомити під час проведення:
До якого органу необхідно подавати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки за місцем знаходження об’єкту?
Як повинні освітлюватися шляхи евакуації, що не мають природного освітлення?
Забезпечення пожежної безпеки посадовими особами підприємств, установ, організацій та підприємців повинно бути відображено:
Чи потрiбно періодично розгортати та згортати наново пожежний плоскоскладальний рукав?
Якою має бути відстань між автомобілями, які стоять у черзі на території АЗС?
При опіку 1-2 ступеня необхідно:
При яких умовах в офісному приміщенні дозволяється установлювати глухі ґрати на вікна?
Які з перелічених суб’єктів господарювання належать до високого ступеня прийнятого ризику для життєдіяльності щодо пожежної безпеки?
У разі зміни технологічного процесу, використання нового пожежонебезпечного устаткування з працівником проводиться …
Для виконання робіт з технічного обслуговування вогнегасників підприємство:
На кого покладається забезпечення пожарної безпеки суб’єкта господарювання?
Від чого залежить радіус зони, у якому місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів?