КОМПЛЕКС ПОСЛУГ НАШОЇ КОМПАНІЇ

Високий рівень надання послуг обумовлений багаторічним досвідом в сфері промислової безпеки та охорони праці, сучасною нормативно-технічною базою

НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Загальні питання охорони праці, навчання по НПАОП, допуск до виконання робіт підвищенної небезпеки

ГРУПИ ДОПУСКУ З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

Навчання і перевірка знань на II-V групи допуску з електробезпеки до і понад 1000 вольт

НАВЧАННЯ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Програми навчання з питань пожежної безпеки та пожежно-технічного мінімуму

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників з виробничих професій

АТЕСТАЦІЯ ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ

Проводимо атестацію зварників на допуск до виконання робіт зі зварювання (РДЄ, ГЗ, МІГ, МАГ, ВІГ)

АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ

Проведення досліджень шумового навантаження, інфразвуку, тяжкості і напруженості праці, метрологічних факторів

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ МТБ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Оформлення і реєстрація декларації відповідності матеріально технічної бази з охорони праці

ДОЗВІЛ ДЕРЖПРАЦІ
Експертне обстеження підприємств щодо дотримання вимог законодавства охорони праці та промислової безпеки

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ПІДВИЩЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ
Проведення розрахунку порогових мас, розробка ідентифікації об’єкта ОПН, ПНО. Узгодження ПЛАС

ТЕХНІЧНИЙ ОГЛЯД ОБЛАДНАННЯ
Повний і частковий технічний огляд (ЧТО, ПТО), експертне обстеження (діагностика)

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ
Розробка технічного документа, в якому внесені основні технічні характеристики, схеми загального вигляду

АУДИТ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
Комплексна і незалежна перевірка підприємства на відповідність умов праці, згідно з вимогами законодавства

АУТСОРСИНГ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТОВ “НВК “Вектор” бере на себе всі функції інженера з охорони праці або служби охорони праці

РОЗРОБКА ДОКУМЕНТАЦІЇ

Інструкції, положення, програми інструктажів, накази, журнали з охорони праці та пожежної безпеки

БУДІВЕЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ
Оформлення ліцензії на будівельну діяльність із середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
Випробування засобів індивідуального захисту при роботах в електроустановках, вимірювання опору ізоляції

ЛІЦЕНЗІЯ НА ЗБЕРІГАННЯ І ТОРГІВЛЮ ПАЛИВОМ
Допомога в підготовці документів, супровід при отриманні ліцензії на нафтопродукти

ДЕКЛАРАЦІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
Експертиза. Декларація відповідності пожежної безпеки (пожежна декларація) від ДСНС

ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Аудит дотримання законодавства з питань праці (кадрова документація, трудові договори, оплата праці)