НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, які здійснюють виготовлення, монтаж, експлуатацію, ремонт, реконструкцію та модернізацію ліфтів, підйомників та їх складових частин.

Перелік основних питань (тестів) за НПАОП 0.00-1.02-08
У ліфта вантажопідйомністю понад 2500кг на кожні додаткові 100 кг навантаження максимальна внутрішня площа кабіни повинна збільшуватися на: (П. 6.2.2 ПУБЕЛ)
Противагу або балансувальний вантаж повинні бути розміщені: (П. 6.3.4 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до міцності стін шахти ліфта виготовленої з металевого листа або інших схожих матеріалів: (П. 6.4.4 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до оглядових дверей, аварійних дверей і оглядовим люків: (П. 6.4.8 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до внутрішньої поверхні стіни шахти: (П. 6.4.10 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до виступів, утвореним дверима шахти: (П. 6.4.11 ПУБЕЛ)
При розміщенні декількох ліфтів в одній загальній шахті: (П. 6.4.13 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до розміщення огорожі противаги:
Відстань між виступаючими елементами кабіни і противаги: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Відстань між виступаючими елементами кабіни (противаги) і деталями кріплення напрямних: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Канатотяговий шків (КТШ) може бути встановлений в шахті, якщо: (П. 6.4.28 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до технологічного люка в підлозі машинного приміщення (МП): (П. 6.5.7 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до машинного приміщення (МП): (П. 6.5.8 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до підходів в МП і блочне приміщення: (П.п. 6.5.17, 6.5.19 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до майданчика між сходами і дверима МП і блочного приміщення: (П. 6.5.18 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до установки розеток в МП і блочному приміщенні: (П. 6.5.20 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до машинного приміщення (МП) ліфта: (П. 6.5.24 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до машинного (МП) і блочного приміщень (БП): (П. 6.5.25 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до реєстрації ліфтів: (П. 9.1.1 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до встановлених термінів реєстрації ліфта: (П. 9.1.7 ПУБЕЛ)
При випробуванні ліфта з електроприводом постійного струму або з частотним регулюванням, в яких передбачено утримання кабіни на рівні поверху за рахунок магнітного поля (крутного моменту) електродвигуна, додатково слід перевірити: (П. 9.3.5 ПУБЕЛ)
Експертне обстеження (технічне діагностування) проводиться у разі: (П. 9.6.1 ПУБЕЛ)
Суб’єкт господарювання, який має намір розпочати або продовжити експлуатацію ліфтів, повинен: (П. 9.7.1 ПУБЕЛ)
Чи можна покладати обов’язки осіб, відповідальних за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту і справний стан ліфтів на інших працівників: (П. 9.7.8 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до проведення огляду ліфтів: (П. 9.7.9 ПУБЕЛ)
Кому доручається управління пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтом з внутрішнім керуванням: (П. 9.7.11 ПУБЕЛ)
Що обов’язково повинно вказуватися в Правилах користування вантажним ліфтом з внутрішнім керуванням і вантажним ліфтом самостійного користування: (П. 9.7.12 ПУБЕЛ)
Де повинні бути вивішені Правила користування ліфтом: (П. 9.7.13 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до висувному трапу будівельного підйомника: (П.п. 10.9, 10.10, 10.11 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до кінцевих вимикачів будівельного підйомника: (П. 10.21 ПУБЕЛ)
Дія Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів поширюється на наступні підйомно-транспортні машини: (П. 3.1.1 ПУБЕЛ)
Чи дозволяється транспортування людей в ліфтах з зовнішнім керуванням: (П. 6.2.8 ПУБЕЛ)
При обгородженні шахти ліфта порожнистими скляними блоками повинні виконуватися умови: (П. 6.4.2 ПУБЕЛ)
У ліфта, де дозволяється рух кабіни з відчиненими дверима кабіни і шахти: (П. 6.4.12 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до приямку ліфта: (П. 6.4.18 ПУБЕЛ)
Відстань між відводами двері кабіни (ДК) і порогом дверей шахти (ДШ), а також між роликами замків ДШ і порогом ДК: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до відстаней і зазорам в МП: (П.п. 6.5.12, 6.5.13, 6.5.14 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до вертикальних сходах на вході в МП і блочне приміщення: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до пристрою підходів до машинного і блочного приміщень: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ)
У заяві на реєстрацію ліфта вказується: (П. 9.1.3 ПУБЕЛ)
Технічний огляд ліфтів проводять в наступні етапи: (П. 9.2.2 ПУБЕЛ)
При перевірці ліфта з порожньою кабіною необхідно перевірити: (П. 9.3.3 ПУБЕЛ)
Під час динамічного випробування ліфта повинні бути перевірені: (П. 9.3.4 ПУБЕЛ)
Під час випробування буферів повинно бути: (П. 9.3.8 ПУБЕЛ)
Під час випробування уловлювачів поступового дії: (П. 9.3.10 ПУБЕЛ)
Періодичному технічному огляду підлягають ліфти: (П. 9.4.1 ПУБЕЛ)
Які рішення вправі приймати роботодавець за підсумками проведеної експертизи ліфта: (П. 9.6.2 ПУБЕЛ)
Суб’єкт господарювання, для організації належного технічного обслуговування, огляду та ремонту ліфтів, повинен: (П. 9.7.1 ПУБЕЛ)
Яку групу з електробезпеки повинна мати особа, відповідальна за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів: (П. 9.7.6 ПУБЕЛ)
Чи мають право електромеханіки по ліфтах І, ІІ кваліфікаційних розрядів допускатися до технічного обслуговування, ремонту або монтажу ліфтів: (П. 9.7.7 ПУБЕЛ)
Чи потрібна шахта для вантажних підйомників: (П. 10.3 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до кріплення щогли будівельного підйомника: (П. 10.5 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до дверей будівельного підйомника з провідником: (П. 10.16 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до запасу міцності канатів будівельного підйомника: (П. 10.18 ПУБЕЛ)
Вимоги цих Правил до будівельної частини ліфтів: (П. 3.1.6 ПУБЕЛ)
Норми бракування сталевих канатів, на яких підвішується кабіна і противага: (П. 6.1.20 ПУБЕЛ)
Шахта ліфта повинна бути огороджена: (П. 6.4.1 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до прорізів для вентиляції шахти: (П. 6.4.9 ПУБЕЛ)
Відстань між виступаючими елементами кабіни і двері шахти (ДШ), крім розташованих на них взаємодіючих елементів: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Відстань між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну (крім випадків, зазначених у пункті 6.4.25) і стулками обертально-розкривних дверей кабіни: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до кришки люка для доступу в блочне приміщення: (П. 6.5.6 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до кута нахилу сходів на вході в МП і блочне приміщення: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ)
При установці двох і більше ліфтів в одному машинному приміщенні (МП):
Ліфти повинні піддаватися таким видам технічного огляду: (П. 9.2.2 ПУБЕЛ)
При проведенні первинного технічного огляду повинні бути присутніми: (П. 9.2.6 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до проведення випробування буферів: (П. 9.3.7 ПУБЕЛ)
Під час випробування уловлювачів необхідно виконати наступні умови: (П.п. 9.3.11, 9.3.12 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до випробування уловлювачів і обмежувача швидкості (ОШ): (П.п. 9.3.13, 9.3.14, 9.3.15 ПУБЕЛ)
При періодичному технічному огляді при виконанні огляду: (П. 9.4.2 ПУБЕЛ)
Хто має право призначатися ліфтерами, операторами і електромеханіками по ліфтах: (П. 9.7.5 ПУБЕЛ)
Який практичний стаж роботи на ліфтах повинен мати електромеханік з ліфтів, щоб мати право самостійно здійснювати технічне обслуговування, ремонт або монтаж ліфтів: (П. 9.7.7 ПУБЕЛ)
Що обов’язково повинно вказуватися в Правилах користування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням: (П. 9.7.12 ПУБЕЛ)
Робота ліфта не дозволяється, якщо: (П. 9.7.15 ПУБЕЛ)
Чи потрібна шахта для підйомників з провідником: (П. 10.3 ПУБЕЛ)
Передача крутного моменту в з’єднаннях на ліфтах і підйомниках повинна здійснюватися за допомогою: (П. 6.1.14 ПУБЕЛ)
Чи допускається підтягування противаги при зупинці кабіни, але продовжує працювати лебідки ліфта (підйомника): (П. 6.1.16 ПУБЕЛ)
Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість: (П. 6.1.18 ПУБЕЛ)
Відстань від зовнішньої поверхні стінок кабіни до поверхні противаги: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Відстань від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Відстань між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну (крім випадків, зазначених у пункті 6.4.25) і найближче розташованими стулками розсувних дверей кабіни: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до освітлення шахти: (П. 6.4.26 ПУБЕЛ)
Ліфт забезпечується табличкою або написом, де повинні бути вказані: (П. 7.1.3 ПУБЕЛ)
Випробування буферів кабіни повинно проводитися: (П. 9.3.6 ПУБЕЛ)
Якщо у ліфта самостійного користування корисна площа кабіни перевищує норму для його вантажопідйомності: (П. 9.3.16 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до проведення позачергового технічного огляду ліфта: (П.п. 9.5.1, 9.5.4, 9.5.5 ПУБЕЛ)
Хто має право прийняти рішення про відновлення роботи ліфта після накладеної заборони на його експлуатацію: (П. 9.6.4 ПУБЕЛ)
Хто і яку інформацію заносить в журнал технічного огляду (ТО), який знаходиться в машинному приміщенні ліфта: (П. 9.7.10 ПУБЕЛ)
Що обов’язково повинно вказуватися в Правилах користування пасажирським ліфтом, встановленим в житловому будинку: (П. 9.7.12 ПУБЕЛ)
Яка запис повинна бути зроблена на дверях шахти (ДШ) ліфта з зовнішнім керуванням: (П. 9.7.12 ПУБЕЛ)
Періодичність повного технічного огляду, яке має проходити будівельний підйомник: (П. 10.2 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до проведення динамічного випробування будівельного підйомника: (П. 10.2 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до огорожі платформи будівельного підйомника без провідника: (П. 10.12 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до закріплення гнучкого електричного кабелю, через який підводиться електричний струм до кабіни (платформі) будівельного підйомника: (П. 10.25 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до реєстрації будівельних підйомників: (П.п. 10.32, 10.33 ПУБЕЛ)
Максимальна величина уповільнення кабіни електричного багатокабінного пасажирського підйомника безперервної дії у разі зупинки кнопкою «СТОП» або спрацювання іншого вимикача безпеки повинна бути: (П. 11.1.3 ПУБЕЛ)
Сфера поширення Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів: (Розділ І ПУБЕЛ)
Вимоги цих Правил в частині влаштування ліфтів поширюється: (П. 3.1.5 ПУБЕЛ)
Конструкція ліфта повинна забезпечувати можливість: (П. 6.1.19 ПУБЕЛ)
При обгородженні шахти ліфта склом повинні виконуватися умови: (П.п. 6.4.2 і 6.4.3 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до прорізів для вентиляції шахти: (П. 6.4.9 ПУБЕЛ)
У приямку ліфта повинні бути: (П.п. 6.4.19, 6.4.20 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до розміщення упорів, буферів: (П.п. 6.4.21, 6.4.22 ПУБЕЛ)
Розміри відстаней від зовнішньої поверхні стінок кабіни до внутрішньої поверхні огорожі шахти (зазначені в таблиці 3) можуть бути збільшені в разі: (П. 6.4.24 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до пристрою технологічної балки в машинному приміщенні: (П. 6.5.16 ПУБЕЛ)
Виготовлені ліфти повинні бути забезпечені такою технічною документацією від виробника: (П. 7.1.3 ПУБЕЛ)
Виробник ліфта вносить відомості про виготовлений ліфті: (П. 7.1.4 ПУБЕЛ)
Ліфт знімається з реєстрації в територіальному органі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з промислової безпеки та охорони праці в разі: (П. 9.1.8 ПУБЕЛ)
При проведенні первинного (повного) технічного огляду ліфт повинен підлягати: (П. 9.3.1 ПУБЕЛ)
При огляді ліфта повинні бути перевірені: (П. 9.3.2 ПУБЕЛ)
Під час випробування уловлювачів миттєвої дії або миттєвої дії з буферним ефектом: (П. 9.3.10 ПУБЕЛ)
При періодичному технічному огляді при виконанні динамічних випробувань: (П. 9.4.3 ПУБЕЛ)
Експертне обстеження (технічне діагностування) проводиться у разі: (П. 9.6.1 ПУБЕЛ)
Яку групу з електробезпеки повинен мати ліфтер і оператор: (П. 9.7.6 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до апарату управління будівельного підйомника: (П. 10.23 ПУБЕЛ)
Де повинні розміщуватися Правила користування будівельного підйомника: (П. 10.28 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до пристрою машинного приміщення: (П.п. 6.5.10, 6.5.11 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до входу до машинного приміщення (МП): (П. 6.5.15 ПУБЕЛ)
Ліфти підлягають перереєстрації після: (П. 9.1.6 ПУБЕЛ)
Технічний огляд ліфтів має право проводити: (П. 9.2.3 ПУБЕЛ)
При виявленні в процесі технічного огляду порушень, робота ліфта: (П. 9.2.7 ПУБЕЛ)
Позачергове технічне опосвідчення ліфта повинно бути проведено, якщо при ремонті замінили (з оглядом, перевіркою на функціонування і випробуванням): (П.п. 9.5.2, 9.5.3 ПУБЕЛ)
Позачергове технічне опосвідчення ліфта повинно бути проведено, якщо при ремонті замінили (з оглядом, перевіркою на функціонування і випробуванням): (П.п. 9.5.2, 9.5.3 ПУБЕЛ)
Хто може здійснювати керування вантажним ліфтом з зовнішнім керуванням і вантажним малим ліфтом: (П. 9.7.11 ПУБЕЛ)
Подальша робота ліфта не дозволяється, якщо: (П. 9.7.15 ПУБЕЛ)
Терміни проведення періодичного технічного огляду, який повинен проходити будівельний підйомник: (П. 10.2 ПУБЕЛ)
Після закінчення граничного строку експлуатації ліфти (підйомники) підлягають: (П. 6.1.22 ПУБЕЛ)
Чи допускається транспортування пасажирів без ліфтера в ліфтах класу III (для установ охорони здоров’я) та класу IV (вантажопасажирських): (П. 6.2.6 ПУБЕЛ)
Відстань між виступаючими елементами кабіни (противаги) і конструкціями, призначеними для установки на напрямних: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до дверей МП і блочного приміщення: (П. 6.5.4 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до виконання модернізації ліфтів: (П. 7.2.6 ПУБЕЛ)
Для реєстрації суб’єкт господарювання, у власності або в користуванні якого є ліфти та який має намір їх експлуатувати: (П.п. 9.1.3, 9.1.5 ПУБЕЛ)
Під час динамічного випробування ліфта перевіряється: (П. 9.3.6 ПУБЕЛ)
Перевірка точності зупинки кабіни на поверхових майданчиках повинна проводитися: (П. 9.3.6 ПУБЕЛ)
Результати випробувань буфера вважаються незадовільними, якщо: (П. 9.3.9 ПУБЕЛ)
Номінальна швидкість руху електричних багатокабінного пасажирських підйомників безперервної дії повинна бути: (П. 11.1.2 ПУБЕЛ)
Чи дозволяється перевезення в ліфті вибухонебезпечних, пожежонебезпечних, хімічно і радіоактивних вантажів: (П. 6.2.9 ПУБЕЛ)
Відстань між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну (крім випадків, зазначених у пункті 6.4.25) і обрамленням вхідного прорізу кабіни, яка не має дверей: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до розміщення ліфтового обладнання в МП: (П. 6.5.1 ПУБЕЛ)
Технічну документацію дозволяється поставляти в одному екземплярі: (П. 7.1.3 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до акту технічної готовності ліфта і прикладеним документам: (П. 9.1.3 ПУБЕЛ)
Разом з актом технічної готовності в паспорт ліфта вкладаються: (П. 9.1.3 ПУБЕЛ)
Позачергове технічне опосвідчення ліфта повинно бути проведено, якщо при ремонті замінили (з оглядом і перевіркою на функціонування): (П. 9.5.2 ПУБЕЛ)
Чи потрібна паспорт на будівельний підйомник: (П. 10.1 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до намотування канатів на барабан у будівельного підйомника: (П.п. 10.19, 10.20 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до машинного приміщення (МП), блокового приміщенню (БП) і робочого місця оператора будівельного підйомника: (П.п. 10.24, 10.26 ПУБЕЛ)
При визначенні місткості кабіни пасажирського ліфта маса однієї людини приймається на рівні: (П. 6.2.4 ПУБЕЛ)
Відстань між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну (крім випадків, зазначених у пункті 6.4.25) і порогом кабіни: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Під час динамічного випробування ліфта повинні бути перевірені: (П. 9.3.4 ПУБЕЛ)
При періодичному технічному огляді ліфт повинен піддаватися: (П. 9.4.2 ПУБЕЛ)
Що вказується в табличці, що повинна бути вивішена на основному поверсі користування ліфтом: (П. 9.7.14 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до електричного контролю дверей шахти (ДШ) і дверей кабіни (ДК) будівельного підйомника: (П. 10.22 ПУБЕЛ)
В кабіні будівельного підйомника без провідника повинен бути: (П. 10.27 ПУБЕЛ)
Біля всіх місць завантаження і розвантаження кабіни (платформи) повинні бути зроблені написи: (П. 10.29 ПУБЕЛ)
Чи допускається установка ліфтового обладнання під верхнім перекриттям шахти: (П. 6.4.25 ПУБЕЛ)
Відстань між найбільш близько розташованими стулками дверей шахти і кабіни: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до розміщення ввідного пристрою (ВП): (П. 6.5.1 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до міцності ступенів і пристрою сходів на вході в МП і блочне приміщення: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ)
Дозволяється покладати на особу, відповідальну за організацію робіт з технічного обслуговування і ремонту ліфтів, обов’язки особи, відповідальної за організацію експлуатації ліфтів: (П. 9.7.4 ПУБЕЛ)
Яку групу з електробезпеки повинен мати електромеханік з ліфтів: (П. 9.7.6 ПУБЕЛ)
У чому полягає основна відмінність між модернізацією і реконструкцією ліфтів і підйомників: (Пп. 4.4 і 4.8 ПУБЕЛ)
В огорожі шахти, крім обов’язкових вхідних (вантажних) прорізів, допускається виконувати прорізи і отвори для: (П. 6.4.5 ПУБЕЛ)
Розміри відстаней між внутрішньою поверхнею огорожі шахти з боку входу в кабіну і стулками, або обрамленням вхідного прорізу кабіни, або її порогом, зазначені в таблиці 3, можуть бути збільшені у випадках: (П. 6.4.24 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до розмірів машинного приміщення: (П. 6.5.9 ПУБЕЛ)
При розміщенні обладнання двох і більше ліфтів в одній загальній шахті, не розділена по всій висоті перегородкою: (П. 9.1.4 ПУБЕЛ)
При проведенні періодичного і позачергового технічного огляду повинні бути присутніми:
При перевірці ліфта з порожньою кабіною повинна бути проконтрольована робота: (П. 9.3.3 ПУБЕЛ)
Хто може здійснювати управління пасажирським, вантажним і лікарняним ліфтом самостійного користування: (П. 9.7.11 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до проведення статичного випробування будівельного підйомника: (П. 10.2 ПУБЕЛ)
Точність зупинки кабіни ліфта щодо поверхової площадки в експлуатаційних режимах роботи: (П. 6.1.12 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до приямку ліфта: (П. 6.4.17 ПУБЕЛ)
Відстань від елементів кабіни (противаги) до елементів внутрішньої поверхні огорожі шахти з боку, до якої не звернений вхідний проріз кабіни: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до сходів на вході в машинне і блочне приміщення: (П. 6.5.17 ПУБЕЛ)
Коли проводиться первинне (повне) технічне опосвідчення: (П. 9.3.1 ПУБЕЛ)
Позачергове технічне опосвідчення ліфта проводять у разі: (П. 9.5.1 ПУБЕЛ)
Допустиме відхилення робочої швидкості руху кабіни ліфта від номінальної: (П. 6.1.11 ПУБЕЛ)
При обгородження шахти ліфта сталевою дротяною сіткою повинні виконуватися умови: (П. 6.4.2 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до освітлення підходів до блокового приміщення: (П. 6.5.19 ПУБЕЛ)
Дозвіл, відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.05-2003, на виконання робіт на ліфтах потрібно: (П. 7.2.1 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до ліфтів, придбаних за кордоном: (П.п. 8.1, 8.2 ПУБЕЛ)
При огляді ліфта повинні бути перевірені: (П. 9.3.2 ПУБЕЛ)
При обгородження шахти ліфта склом повинні виконуватися умови: (П.п. 6.4.2 і 6.4.3 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до установки в шахті ліфта інженерного обладнання та комунікацій будівлі: (П. 6.4.27 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до пристрою машинного приміщення (МП): (П.п. 6.5.2, 6.5.3, 6.5.3 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до уловлювачів будівельного підйомника: (П. 10.17 ПУБЕЛ)
У ліфта, де дозволяється рух кабіни з відчиненими дверима кабіни і шахти: (П. 6.4.12 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до міцності стін шахти ліфта виготовленої з металевого листа або інших схожих матеріалів: (П. 6.4.4 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до оглядових дверей, аварійних дверей і оглядовим люків: (П. 6.4.6 ПУБЕЛ
Вимоги Правил до машинного (МП) і блочного приміщень: (П.п. 6.5.21, 6.5.22, 6.5.23 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до платформ будівельного підйомника для вагонеток і обладнаних висувним трапом: (П.п. 10.13, 10.14, 10.15 ПУБЕЛ)
Правила користування будівельного підйомника повинні містити: (П. 10.28 ПУБЕЛ)
При обгородженні шахти ліфта металевими листами повинні виконуватися умови:
Верхні зазори для ліфтів із тяговим приводом повинні відповідати наступним вимогам: (П. 6.4.14 ПУБЕЛ)
Відстань між порогом дверей шахти і порогом дверей кабіни: (П. 6.4.23 ПУБЕЛ)
В огорожі шахти, крім обов’язкових вхідних (вантажних) прорізів, допускається виконувати прорізи і отвори для: (П. 6.4.5 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до оглядових дверей, аварійних дверей і оглядовим люків: (П. 6.4.8 ПУБЕЛ)
Виготовлені ліфти повинні бути забезпечені такою технічною документацією від виробника: (П. 7.1.3 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до руху ліфта в режимі «Ревізія»: (П. 6.6.9 ПУБЕЛ)
Вимоги Правил до диспетчеризації ліфтів: (П.п. 9.8.1, 9.8.2, 9.8.3 ПУБЕЛ)
При періодичному технічному огляді при виконанні перевірок з порожньою кабіною: (П. 9.4.2 ПУБЕЛ)
Чи необхідно вносити в паспорт ліфта дані про осіб, відповідальних за організацію технічного обслуговування і ремонту і справний стан ліфтів: (П. 9.7.8 ПУБЕЛ)