НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Опис курсу навчання:

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (далі – Правила) поширюються на суб’єктів господарювання, які організовують або виконують роботи на висоті, у тому числі верхолазні роботи, і встановлюють вимоги безпеки і охорони праці під час здійснення будівництва, монтажу (демонтажу) конструкцій і обладнання, ремонту, реконструкції, експлуатації об’єктів.

Программа курсу:

Правила встановлюють єдиний порядок організації і виконання робіт на висоті з метою забезпечення безпеки працівників.
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
Перелік основних питань (тестів) за НПАОП 0.00-1.15-07
Форма наряду-допуску:
Наряд-допуск виписується у кількості примірників:
Наряди, роботи за якими повністю закінчені зберігаються протягом:
Закриті наряди на проведення газонебезпечних робіт на висоті зберігаються протягом:
Невідкладні роботи на висоті з метою усунення аварійних ситуацій допускається виконувати за розпорядженням без оформлення наряду, якщо строк таких робіт не перевищує:
Випробування засобів захисту проводяться відповідно до:
Скидати сміття без застосування пристосувань дозволяється з висоти до:
Засіб захисту для тримання працівника на робочому місці, це пояс:
Робота на висоті, це роботи, що виконується на висоті
Елемент страхувальної системи, що з’єднує пояс і опору називається:
Опора, що витримує навантаження 15 КН називається:
Опора, що витримує навантаження 7 КН називається:
Чи допускається видавати виробниче завдання на виконання робіт на висоті усно?
Межа небезпечних зон поблизу частин машини, що рухаються складає не менш:
Небезпечна зона навколо щогл складає:
Металеві риштування, що використовуються під час виконання робіт на висоті повинні бути:
Гальмівне зусилля, що виникає при падінні працівника не повинне:
Корпус каски повинен бути стійким до дії:
Під час експлуатації страхувальний канат випробовується один раз на:
Чи допускається наявність слідів фарб на синтетичному запобіжному стропі?
Які основні небезпечні фактори при виконанні робіт на висоті:
Обсяг роботи та призначення  осіб, які будуть підготовлювати робочі місця визначає:
Працівники, що виконують роботу на висоті повинні знати і виконувати вимоги:
Проходи, переходи до робочих місць розміщені просто неба необхідно:
Кількість матеріалів які складуються на робочих місцях на висоті, повинна бути:
Чи повинна бути на підприємстві технічна документація на каски?
Місце кріплення пояса без амортизатора повинно вибирати таким чином щоб висота падіння не перевищувала:
Чи дозволяється використовувати пояса та приладдя, які піддавалися динамічному навантаженню, що виникає на них у момент зупинки падіння працівника:
Яка максимальна зношуваність елементів карабінів?
Під час виконанні робіт на висоті з використанням електро інструменту працівники повинні мати групу з електробезпеки не менше :
До нарядів-допуску додаються:
Максимально допустима швидкість вітру при виконання робіт на висоті складає:
Максимально допустима температура повітря при виконанні робіт на висоті складає:
Мінімальна допустима температура повітря при виконанні робіт на висоті складає:
Елемент страхувальної системи, що знижує динамічне навантаження на тіло людини при зупинці його падіння називається:
При виконання робіт на висоті опорою називають:
Якщо працівник підіймається на робоче місце, що розташовано вище 5 м, він має закріплюватися за:
Типи, перелік необхідних засобів захисту та порядок безпечного виконання робіт на висоті зазначаються:
Чи дозволяється використовувати заводський номер поясу як інвентарний?
У випадку кріплення стропа за опору, що знаходиться на рівні ступень ніг, висота падіння має не перевищувати:
Амортизатори повинні використовуватися з поясами:
Чи дозволяється самостійно ремонтувати вилучені з експлуатації запобіжні пояси?
Пояса та приладдя до них мають використовуватися навантаженням:
Для безпечного переходу на висоті з одного робочого місця на інше необхідно застосувати страхувальні
Страхувальні сталеві канати мають бути розташовані:
Чи допускається експлуатація запобіжного стропа, який був під динамічним навантаженням внаслідок падіння працівника:
Яким способом заборонено заповнювати наряд-допуск?
Чи потрібно реєструвати роботи на висоті, що виконуються за усним розпорядженням у журналі?
У разі одностороннього примикання настилів до стін, прорізи в стінах:
Чи допускається до експлуатації карабін, якщо засувку можна відкрити тільки двома руками?
Перелік робіт, що виконуються за нарядом-допуском на підприємстві:
Новий наряд-допуск видається, якщо склад бригади змінився на:
При виконанні робіт за нарядом-допуском проводиться інструктаж:
Після закінчення роботи деталі із шкіри потрібно:
Чи дозволяється на страхувальному сталевому канаті обірвані дроти?
Засоби захисту повинні відповідати вимогам:
Якщо каска попала під удар, експлуатація її:
Під час снігопаду і дощу виконання робіт на висоті з підйомників із застосуванням електроінструменту робота:
Наряд-допуск видається:
Максимальний строк, на який наряд-допуск може бути подовжений:
Навчання і перевірка знань працівників, що виконують роботу на висоті проводять:
Засіб захисту від падіння з висоти, це пояс:
Складене на спеціальному бланку виробниче завдання на безпечне проведення робіт називається:
Що не наноситься на запобіжному поясі?
Під час експлуатації запобіжні пояси мають проходити випробування один раз на:
Наряд-допуск може бути подовжений:
Амортизатори під час експлуатації проходять випробування:
Тривалість випробування запобіжних поясів складає:
До виконання робіт на висоті допускаються особи не молодше:
Ширина проходів до робочих місць має бути не менше:
Що не належить до засобів захисту від падіння з висоти:
Амортизатори кожні 6 місяців повинні проходити випробування:
Яка максимальна довжина запобіжного стропа?
При проведенні вогневих робіт на вибухонебезпечному обладнанні чи у газонебезпечних місцях заходи пожежної безпеки узгоджуються з:
При виконанні робіт на висоті підборідний пасок на касці має бути:
Страхувальний сталевий канат повинен установлюватися:
Висота проходів до робочих місць має бути не менше:
Чи належать до засобів захисту від падіння з висоти знаки безпеки?
Під час експлуатації каски підлягають:
Документи з експлуатації виробника пасок установлюють:
Якщо на підприємстві виконуються роботи на висоті, які не передбачені переліком робіт, що виконуються за нарядом-допуском, то ці роботи виконуються за розпорядженням:
Чи можуть роботи на висоті виконуватися по нарядам, форма яких відмінна від форми ,що наведена у «Правилах ОП під час виконання  робіт на висоті»?
Встановлений у робоче положення страхувальний канат випробується навантажуванням 4000Н: