НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Опис курсу навчання:

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та виду діяльності.
Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виконання робіт із застосуванням інструменту та пристроїв.
Ці Правила є обов’язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи із застосуванням інструменту та пристроїв.

Программа курсу:

У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
  • електроінструмент класу І – електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають ізоляцію, а штепсельна вилка – заземлювальний контакт. В електроінструменті такого класу допускається, щоб деталі, що перебувають під напругою, мали основну ізоляцію, а окремі деталі – подвійну або посилену ізоляцію;
  • електроінструмент класу II – електроінструмент, у якого деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. У електроінструменту такого класу відсутні пристрої для заземлювання;
  • електроінструмент класу IIІ – електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якого внутрішні та зовнішні кола не повинні перебувати під іншою напругою. Електроінструмент такого класу призначений для живлення від автономного джерела струму або від загальної мережі через роздільний трансформатор або перетворювач з роздільними обмотками;
  • поміст – дерев’яна конструкція з горизонтальним настилом, призначена для проходу працівників під час виконання ремонтних, монтажних робіт.
  • Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
  • Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
  • Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
  • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
  • Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом.

Перелік основних питань (тестів) за НПАОП 0.00-1.71-13

Коли необхідно застосовувати додаткові опори (люнети):
Електроінструмент класу  ІІ. Визначення:
З чим повинно бути зблоковане огородження різальних інструментів, яке необхідно відкривати або знімати для замінювання та виправлення інструменту:
З чим повинні бути  зблоковані захисні пристрої(екрани):
Яким повинен бути прозір між краєм підручника та робочою поверхнею шліфувального круга:
Якщо конструкцією деревообробного верстата не передбачено повне огородження різального інструменту то:
Для подавання та прибирання готового матеріалу перед столярним верстатом та позаду нього слід установлювати опори у вигляді підставок або столів з роликами:
В універсальних фрезерних консольних верстатах та верстатах з хрестовим столом завширшки до 630 мм тривалість зупинення шпинделя (без інструменту) після його вимкнення не повинна перевищувати:
Загальні вимоги до стрічково-відрізних верстатів:
Чи допускається закріплювати в кулачковому патроні деталі  без підпирання центром задньої бабки?
Для обробки крихких металів (чавуну, бронзи тощо) з утворенням мілкоподрібненої сталевої стружки необхідно:
Стружку з просвердлених отворів необхідно видаляти:
Чи дозволяється  для зниження напруги живлення світильників використовувати автотрансформатори, дросельні котушки та реостати?
У світильників, що експлуатуються опір ізоляції має бути не меншим ніж:
У світильників, що експлуатуються, слід проводити вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 1000 В:
Кут загострення робочої частини зубила повинен відповідати оброблюваному матеріалу і становити:
Розміри зіва (захвату) гайкових ключів не повинні перевищувати розміри головок болтів (граней гайок) більше ніж на:
Пневматичний інструмент незалежно від умов його роботи та справності необхідно  розбирати, промивати, змащувати з періодичністю:
Чи дозволяється виконувати роботи з електроінструментом з приставних драбин?
Стропувати довгомірні вантажі (завдовжки понад 6 м) необхідно:
Передачі, розміщені поза корпусами верстатів, повинні мати:
Верстати повинні бути обладнані захисними пристроями (екранами) які:
У планшайбах карусельних верстатів повинні бути передбачені:
Гільйотинні ножиці для різання листового металу повинні бути оснащені:
Чи Верстати повинні бути обладнані свердлильні верстати пристроями, які повертають шпиндель у початкове положення після його подавання:
Не дозволяється застосовувати круглі пилки:
Електроінструмент класу І :
Стропувати довгомірні вантажі (завдовжки понад 6 м) необхідно не менше ніж у:
Не дозволяється під час роботи вантажопідіймального механізму:
Можливість кріплення рами лебідки до елементів будівель повинна бути підтверджена:
Як необхідно свердлити отвори у в’язких металах:
Якою повинна бути довжина шлангів газозварювальної установки?
Пруткові токарні автомати та пруткові револьверні верстати повинні:
Поперечностругальні та довбальні верстати з ходом повзуна більше 200 мм, а також поздовжньо-стругальні верстати повинні бути оснащені:
Згвинчувати патрон (планшайбу) ударами кулачків об підставку:
Чи дозволяється застосовувати вставні кільця (втулки) для зменшення діаметра отвору в диску?
Номінальна напруга електроінструменту класів І та II не повинна перевищувати:
Рукоятки молотків, кувалд та інструменту ударної дії повинні бути виготовлені:
Підтягувати вантаж по землі або підлозі гаком вантажопідіймальної машини при похилому положенні вантажних канатів:
Не допускається виконувати вантажопідіймальними машинами такі роботи:
Допускається закріплювати в кулачковому патроні без підпирання центром задньої бабки тільки короткі, завдовжки не більше:
Для обробки в центрах деталей необхідно застосовувати додаткові опори (люнети):
Фрезерну оправку або фрезу необхідно закріплювати в шпинделі ключем тільки після:
Не дозволяється:
Шліфувальні верстати з робочою швидкістю круга 60 м/с і більше повинні бути оснащені:
Які гаки повинні бути обладнані запобіжними замками:
Як повинна кріпитися рама лебідок у разі установлення лебідок на землі:
Для зменшення перекидального моменту, що діє на лебідку, канат повинен підходити до барабана:
Перед початком зварювання ємність (резервуар, бак тощо), в якій містились рідке пальне, легкозаймисті або горючі рідини, кислоти, гази тощо, необхідно:
Якою повинна бути довжина шлангів газозварювальної установки:
Загальні вимоги до Інструментів ударної дії (зубила, крейцмейселі, бородки, просічки, керни тощо):
Як дозволяється виконувати роботи з електроінструментом  у посудинах, апаратах та інших металевих спорудах з обмеженою можливістю переміщування і виходу з них:
Для обробки в’язких металів (сталей), що дають зливну стрічкову стружку, необхідно застосовувати:
Для підтримування фрези під час вибивання її зі шпинделя:
Якщо свердлувальні верстати не обладнані пристроями, які повертають шпиндель у початкове положення після його подавання то:
Швидкість різання пилки під час поздовжнього розпилювання деревини повинна бути не менше:
Леза ножів стругальних верстатів не повинні виступати за краї стружколамачів:
Ширина щілини для пилки круглопиляльного верстата для поздовжнього розпилювання деревини у столі верстата не повинна перевищувати:
Конструкція штепсельних вилок електроінструменту класу III повинна передбачати унеможливлення :
Електроінструмент, роздільні та понижувальні трансформатори, перетворювачі частоти, захисно-вимикальні пристрої та кабелі-подовжувачі повинні періодично, не рідше:
Вантаж при переміщенні його у горизонтальному напряму необхідно спочатку підняти :
Застосовування у виробничих приміщеннях рубильників відкритого типу або рубильників з проріззю у кожухах для рукоятки або ножів:
Забороняється виконувати роботи пневматичним інструментом:
Коли повинна визначитись маса вантажів, що підлягають підніманню:
Що повинні мати передачі, розміщені поза корпусами верстатів?
Затискні патрони універсальних токарних та токарно-револьверних верстатів повинні мати:
Не дозволяється виконувати роботи на свердлильних верстатах:
Візки деревообробних стрічкопиляльних верстатів, на які подається матеріал, що підлягає розпилюванню, повинні мати:
Довжина кабелю на стороні вищої напруги переносних понижувальних трансформаторів, роздільних трансформаторів та перетворювачві :
Пруткові токарні автомати та пруткові револьверні верстати повинні бути обладнані:
Різальне полотно стрічково-відрізних верстатів повинно бути:
Товщина розклинювального ножа кругло пиляльного верстату повинна:
Біля верстатів з ручним подаванням матеріалу на пилку, що застосовуються для розпилювання фанери, плит, щитів тощо, необхідно передбачати:
Під час виконання робіт із застосуванням клинів або зубил за допомогою кувалд працівники повинні використовувати клинотримачі з рукояткою завдовжки не менше:
Одночасне виконання електрозварювальних та газополуменевих робіт всередині барабанів котлів та резервуарів:
Застосовування у виробничих приміщеннях рубильників відкритого типу або рубильників з проріззю у кожухах для рукоятки або ножів:
Стругання заготовок коротше 400 мм, вужче 50 мм або тонше 30 мм:
Бойки молотків та кувалд повинні мати:
Корпуси перетворювачів, роздільних та понижувальних трансформаторів залежно від режиму нейтралі електричної мережі, що живить первинну обмотку:
Чи дозволяється  подовжувати рукоятки ключів:
Чи забороняється вносити всередину барабана, газоходів та топок котлів, тунелів тощо переносний знижувальний трансформатор:
Клапан пневматичного інструменту повинен бути відрегульований:
Що потрібно виконати перед початком виконання робіт у ємності:
Виконання зварювальних робіт всередині барабанів котлів та інших резервуарів, а також всередині підземних споруд необхідно здійснювати не менше ніж:
Коли дозволяється виконувати роботи з пневматичним інструментом з приставних драбин:
Електроінструмент класу  ІІІ. Визначення:
Чому повинні відповідати чалочні пристрої для обв’язування вантажу:
Що повинні мати місця для підключення до електричної мережі переносних електроприймачів струму:
Коли дозволяється виконувати роботи з використанням електроінструменту класів II та III без застосування ЗІЗ:
Виліт різця з різцетримачане повинен перевищувати:
Не дозволяється застосовувати круглі пилки:
На токарних верстатах окружна швидкість під час обточування деталей не повинна перевищувати:
Розпилювати матеріал коротше 400 мм і вужче 30 мм на круглопиляльних верстатах для поздовжнього розпилювання деревини з ручним подаванням:
Електроінструменти класів II і III:
Згинальні та профілезгинальні верстати повинні бути обладнані:
Заземлювання вторинної обмотки розділових трансформаторів або перетворювачів з роздільними обмотками:
Відстань між верхнім шаром намотаного каната та зовнішнім діаметром реборди повинна бути не менша ніж:
Які ЗІЗ повинні використовувати працівники під час роботи з ручним електроінструментом класу І:
Після закріплення деталі в токарному верстаті:
Вантаж при переміщенні його у горизонтальному напряму необхідно спочатку підняти:
Для вантажів, що не мають спеціальних пристроїв для піднімання вантажів в різних положеннях (петель, цапф, римів), повинні бути розроблені:
Чи дозволяється використовувати в цокольних та підвальних приміщеннях, колодязях та в інших підземних спорудах зріджені вуглецеві гази:
Не дозволяється виконувати роботи з інструментом, рукоятки якого насаджено на загострені кінці (напилки, шабери тощо) без:
Для видалення тирси, стружок та пилу необхідно застосовувати пневмотранспортні установки:
Для кріплення тонкого листового металу на столі свердлильного верстату необхідно:
Чи можуть кулачки патрона або планшайби виступати за межі їх зовнішнього діаметра  після закріплення деталі:
Фрезерну оправку або фрезу необхідно закріплювати в шпинделі ключем:
Виконувати роботи на верстаті з необгородженою фрезою:
Встановлювати оброблювані деталі на свердлильний верстат та знімати їх з нього під час роботи верстата:
Де повинна знаходитись верхня точка стику виробу зі шліфувальним кругом:
Загальні вимоги до кругло пиляльних верстатів:
Які діелектричні ЗІЗ повинні використовувати працівники під час роботи з ручним електроінструментом класу І:
Перед приєднанням гнучкого шланга до пневматичного інструменту:
Зону обробки універсальних токарних верстатів необхідно огороджувати захисним пристроєм (екраном) якщо вони призначені для обробки заготовок:
Між шліфувальним кругом та фланцями повинні бути:
Візки стрічкопиляльних верстатів, на які подається матеріал, що підлягає розпилюванню, повинні мати:
Круглопиляльні верстати для поздовжнього розпилювання деревини повинні передбачати:
Огородження різальних інструментів, яке необхідно відкривати або знімати для замінювання та виправлення інструменту, повинно бути зблоковане з:
Якою повинна бути довжина зварювального кабелю: