НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання

Опис курсу навчання:

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з будівництвом, ремонтом, розширенням, реконструкцією, технічним переоснащенням (далі – будівництво), експлуатацією систем газопостачання (далі – експлуатація), а також роздрібною торгівлею зрідженим вуглеводним газом у балонах.

Программа курсу:

Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженим вуглеводневим газом з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа, а саме:
  • розподільні зовнішні газопроводи, що забезпечують подачу природного газу від газорозподільних станцій до газорегуляторних пунктів міських і сільських поселень, територій дачних та садових поселень, газопроводи-вводи, газопроводи до підприємств, теплових електростанцій, котелень;
  • газопроводи та газове обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, теплових електростанцій, котелень, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових і громадських будинків;
  • газорегуляторні пункти, газорегуляторні пункти блокові, шафові газорегуляторні пункти, газорегуляторні установки, комбіновані будинкові регулятори тиску, установки для отримання газоповітряних сумішей;
  • газонаповнювальні станції і газонаповнювальні пункти зрідженого вуглеводневого газу, проміжні склади балонів, стаціонарні автомобільні газозаправні станції і пункти, резервуарні установки, групові газобалонні установки та індивідуальні газобалонні установки, випарні та змішувальні установки.
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою.
Правила безпеки систем газопостачання.

Перелік основних питань (тестів) за НПАОП 0.00-1.81-18

Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, діяльність яких пов’язана з такими роботами в системах газопостачання:
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до систем газопостачання для забезпечення споживачів природним газом з:
Газопровід-ввід це:
Небезпечна концентрація газу у повітрі це:
Трубопровід безпеки –це:
Роботодавець повинен:
Що потрібно виконати на об’єктах систем газопостачання, що не введені в експлуатацію протягом 6 місяців з дня їх останнього випробовування:
Відомості про заміну запірної арматури, кранів, компенсаторів, а також виконані роботи при капітальному або поточному ремонті, виконані аварійні роботи необхідно заносити:
Під час здійснення огляду (обходу) трас підземних газопроводів забороняється:
Охоронна зона газопроводу це територія в межах:
Не допускається коливання тиску газу після регуляторів, що перевищує:
Блокування це:
Контролювання тиску газу в розподільних газопроводах здійснюється газорозподільним підприємством:
Вузол обліку газу це:
Технічне обстеження це:
Пуск газу в системи газопостачання виконується:
Якого кольору повинні бути стрілки, що вказують напрямок потоку газу?
Перевірка наявності вологи і конденсату в розподільних газопроводах, їх видалення здійснюються:
Перед початком ремонтних робіт на сталевих підземних газопроводах, пов’язаних із роз’єднанням газопроводу (заміна запірної арматури, знімання і встановлення заглушок і прокладок, вирізання стиків), необхідно:
Ззовні ГРП, ШГРП або на огорожі ГРУ на видному місці необхідно встановлювати:
Газове господарство це:
Підключення новозбудованих об’єктів системи газопостачання підприємств до діючих розподільних газопроводів населених пунктів здійснюється:
Розмежування ділянок обслуговування (відповідальності) зовнішніх і внутрішніх газопроводів, а також газопроводів і установок всередині підприємства повинно бути оформлене:
Рятувальні мотузки випробовують:
Протигази перевіряють на герметичність:
Чи дозволяється користуватися рятувальним поясом без наплічних ременів:
Герметичність газобалонних установок перевіряють під робочим тиском газу:
Ступінь наповнення надземних резервуарів, цистерн та балонів не повинен перевищувати:
У процесі виконання газонебезпечної роботи всі розпорядження повинні надаватися:
Якою є небезпечна концентрація метану в повітрі:
Хто повинен забезпечити утримання систем газопостачання відповідно до вимог чинного законодавства України:
Контролювання тиску газу в розподільних газопроводах здійснюється газорозподільним підприємством:
Запобіжно-скидні клапани настроюються на нижню межу спрацювання, що не перевищує:
Регулювання обладнання ГРП, ШГРП, ГРУ і перевірку параметрів спрацьовування ЗСК і ЗЗК проводять:
Робота установок, що використовують газ, без постійного перебування працівників, які експлуатують та обслуговують обладнання, допускається за умови:
Ввідний газопровід це:
Внутрішній газопровід це:
Запобіжно-запірний клапан це:
Запобіжно-скидний клапан це:
Перед заповненням резервуарів, газопроводів ЗВГ, пуском котелень та інших агрегатів та установок має бути забезпечено:
В які терміни потрібно  обслуговувати запірну арматуру і компенсатори і за необхідності їх ремонтувати?
Технічний огляд трас підземних газопроводів в населених пунктах проводиться бригадою в складі не менше ніж:
У кожному ГРП, ШГРП, ГРУ на видному місці необхідно розміщувати:
Як визначається закінчення продування газопроводу і колектора?
Що організовується на час комплексного випробування:
Режими роботи ГРП, ШГРП, ГРУ:
Транзитні газопроводи, що проходять крізь приміщення:
Періодичність проведення технічного обстеження встановлюється:
Надійність ущільнення вводів і випусків інженерних підземних комунікацій повинен перевіряти власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)):
Ударні механізми для розпушування ґрунту можливо застосовувати на відстані не ближче ніж:
Якою повинна бути за відсутності примусового нагнітання повітря вентилятором довжина шлангу протигазу:
Під час пуску газу об’ємна частка кисню в пробі газу не повинна перевищувати:
Чи дозволяється встановлення бандажів або хомутів на внутрішніх газопроводах:
Підключення новозбудованого газопроводу до існуючої розподільної газової мережі, продувка, пуск газу та проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт) виконуються після:
Небезпечна концентрація газу у повітрі це:
Тривалість роботи в протигазі без перерви не повинна перевищувати:
Газонаповнювальний пункт це:
Підключення до газових мереж це:
Які відомості Суб’єкти господарювання до початку спорудження, монтажу і наладки об’єктів систем газопостачання повинні подати до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю?
До підключення новозбудованих розподільних газопроводів до ГРП, ШГРП, вводів у кінці кожного газопроводу, що підключається, необхідно:
Контролювання тиску газу в розподільних газопроводах здійснюється газорозподільним підприємством шляхом замірювання його величини в контрольних точках:
Періодичність відбирання проб газорозподільним підприємством здійснюється:
Орендар (наймач) це:
Забороняється прийняття в експлуатацію незакінчених будівництвом об’єктів систем газопостачання, в тому числі:
Технічні смуги для ГРП, ШГРП дорівнюють не менше ніж:
Позачергові КПО газопроводів необхідно проводити:
Випробування рятувальних поясів, поясних карабінів і рятувальних мотузок необхідно проводити не рідше ніж один раз на:
Що повинні мати кожний пояс і мотузка:
При внутрішньому огляді і ремонті котли та інші газифіковані агрегати повинні відключатися від газопроводу:
Технічний огляд  ГРП, ШГРП, ГРУ здійснюється:
Індивідуальна газобалонна установка зріджених вуглеводневих газів це:
Комбінований регулятор тиску це:
Лічильник газу це:
Спеціалізована організація це:
Періодичність відбирання проб  газорозподільним підприємством здійснюється:
На наявність газу підлягають перевірянню всі елементи стояків газопроводів-вводів, колодязі і контрольні трубки, а також колодязі, камери інших підземних комунікацій, підвали будинків, шахти, колектори, підземні переходи та інші підземні споруди, розташовані на відстані до:
Які допустимі перепади тиску на газових фільтрах?
Ремонтні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах   глибиною понад 1 м, колекторах і резервуарах повинні виконуватися бригадою у складі:
Дозвіл на користування ізолювальними протигазами в кожному випадку повинен видавати:
Застосування фільтрувальних протигазів під час виконання робіт в колодязях:
Працівники, що безпосередньо беруть участь у виконанні газонебезпечних робіт у колодязях, траншеях та загазованих приміщеннях, повинні забезпечуватися:
Чи допускається змащування кранів на газопроводі низького тиску внутрішньої і зовнішньої систем газопостачання будинку без припинення подачі газу:
Заглушки, які встановлюються на газопроводах:
Газонебезпечні роботи необхідно виконувати бригадою у складі не менше:
Чи дозволяється встановлення бандажів або хомутів на зовніішніх газопроводах:
Роботи з локалізації і ліквідації аварій проводяться:
Комплексне приладове обстеження це:
Ці Правила не встановлюють вимог до:
Для систем газопостачання низького тиску до 300 даПа нижня межа спрацювання ЗЗК установлюється газорозподільним підприємством, але не менше ніж:
Газорегуляторний пункт це:
Інвентарна заглушка це:
Технічні смуги це:
Забороняється прийняття в експлуатацію:
Балансоутримувач це:
Результати обходів газопроводів фіксуються:
Перед розпалюванням агрегату повинна бути виконана вентиляція топки, газоходів (у тому числі і рециркуляційних), “теплого ящика” (за його наявності), а також повітропроводів протягом не менше:
Страхування працівників, які працюють в колодязях здійснюється з поверхні (навітряна сторона) не менше ніж:
Якщо аварія від початку до кінця ліквідується аварійною службою то:
Газонебезпечні роботи це роботи:
Наземний газопровід це:
До приїзду аварійної бригади необхідно попередити мешканців навколишніх будинків та перехожих про загазованість та про неприпустимість користування:
Перед допуском до першого обходу траси підземного газопроводу працівники повинні:
Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) повинен стежити за станом будинкового ввідного газопроводу та його кріпленням, фарбувати зазначений газопровід не рідше ніж один раз на:
Балони з ЗВГ, які одержують суб’єкти господарювання для виробничих цілей:
Якою є небезпечна концентрація ЗВГ в повітрі:
Групова балонна установка зріджених вуглеводневих газів це:
КПО підземних сталевих газопроводів необхідно здійснювати:
Повинні вживатись заходи для негайного відключення газопроводів від системи газопостачання і евакуації людей з небезпечної зони:
Здійснення ремонту, електрогазозварювання та різання газопроводів на діючих газопроводах при підключенні до них інших газопроводів необхідно проводити під надлишковим тиском газу:
Газовикористовуючі установки та обладнання це:
Перед спуском в колодязь необхідно провести його перевірку на наявність:
Технічні огляди трас надземних газопроводів здійснюються не рідше ніж:
Газонаповнювальна станція це:
Перевірку і прочищення газоходів і димових труб необхідно здійснювати:
Заміна прокладок фланцевих з’єднань на зовнішніх газопроводах допускається при тиску газу в газопроводі:
Поясні карабіни випробовують:
Вогневі роботи це:
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки до:
Перед включенням у роботу установок сезонної дії, в тому числі опалювальних котлів, необхідно:
Ремонтні роботи в колодязях, тунелях, траншеях і котлованах глибиною понад 1 м, колекторах і резервуарах повинні виконуватися бригадою у складі:
Контролюється виконання земляних і будівельних робіт з метою попередження його пошкодження:
Вихідний робочий тиск газу з ГРП, ШГРП, ГРУ необхідно регулювати відповідно до:
Якою повинна бути  нормальна тяга димоходу житлового будинку?
У колодязях і котлованах із діючим газопроводом допускається одночасне перебування:
Перевірка наявності вологи і конденсату в розподільних газопроводах, їх видалення здійснюються газорозподільним підприємством:
Періодичність відбирання проб встановлюються газорозподільним підприємством залежно від особливостей систем газопостачання. Це здійснюється:
Балон це:
На запірній арматурі повинно бути зазначено:
При електрогазозварюванні та різанні газопроводів на діючих газопроводах для попередження утворення високого полум’я місця виходу газу повинні:
Автомобільна газозаправна станція зріджених вуглеводневих газів (автогазозаправна станція) це: