НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання


Опис курсу навчання:

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (далі – обладнання), а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в цих Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.

Перелік основних питань за курсом НПАОП 0.00-1.80-18

 • Чи поширюються Правила на підприємства, що виготовляють вантажопідіймальні крани?
 • Після заміни або у разі переписування канатів, обтягування канатів виконується вантажом, маса якого…
 • Уловлювачи колисок випробуються навантаженням …
 • Строп повинен бути вибракуваний, якщо спрацювання коушів складає понад…
 • Чи повинен стропальник перевіряти дію гальм?
 • При роботах крана з колискою швидкість вітру не повинна перевищувати …
 • Виносні опори – це пристрої, призначені для …
 • Після транспортування гусеничного крану на трейлері виконується …
 • Строп із сталевих канатів мають бути виготовлені із канатів:
 • Стропи підлягають періодичному огляду …
 • Стропальник у роботі підпорядковується …
 • Сигнали, що подають стропальники за допомогою рук, є …
 • При статичному випробуванні мобільних підйомників до робочої платформи підвішують вантаж, маса якого дорівнює …
 • Перед застосуванням сталевих канатів вони мають бути …
 • Довгомірний вантаж – це вантаж, довжина якого більше …
 • Працівник, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання, за результатами перевірок видавати приписи …
 • Підвісний пульт керування має бути розташований на висоті …
 • Несучі елементи огородження колисок повинні витримувати навантаження не менше ніж …
 • Яка мінімальна кількість затискачів має бути при кріпленні канатів?
 • Поручні площадок кранів-маніпуляторів мають витримувати навантаження …
 • Чи допускається призначати додаткове робоче навантаження на строп для кута нахилу вітки до вертикалі 60°?
 • Чи можливо проводити статичне і динамічне випробування кранів без спеціальних вантажів?
 • Підрозділ або група працівників по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією створюється …
 • Чи допускається на будівельних майданчиках складування матеріалу між крановими коліями?
 • Пуск обладнання в роботу здійснює:
 • Тара для переміщення небезпечних вантажів повинна
 • Перила відносяться до …
 • Під час укладання вантажу між пачками необхідно укладати прокладки товщиною ….
 • Несучі елементи огорожі робочої платформи мають витримувати навантаження не менше …
 • Швидкість руху на ВРУ не повинна перевищувати …
 • Канат повинен бути вибракуваний, якщо його діаметр внаслідок поверхневого зносу зменшився на…
 • Переміщення вантажів над перекриттями, під якими розташовані житлові приміщення …
 • Під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт відстань між поворотною частинною стрілового самохідного крану і препонами повинна бути не менше …
 • Сигнальником може бути …
 • Чи допускається переміщення вантажів над незахищеними робочими місцями?
 • Стропальник може знаходитися біля вантажу, якщо вантаж знаходиться на висоті не більше …
 • Висота підіймання мобільного підйомника – це найбільша відстань по вертикалі від робочого майданчика до …
 • Схеми стропування вантажів …
 • Повному періодичному технічному огляду в/п крани підлягають…
 • Наряд-допуск на роботу біля неогороджених струмовідних частин електроустановок оформлюються, якщо вони …
 • Чи можливий подальший рух в тому самому напрямку після спрацювання обмежника робочого руху?
 • На випадок поломки коліс рейкових кранів і їх візків вони повинні мати …
 • При статичному випробуванні мостового крану вантаж підіймається на висоту …
 • Чи дозволяється використання металоконструкцій крана як струмопроводу для живлення кіл напругою більше 25 В?
 • Самохідний стріловий кран зберігає свою стійкість завдяки …
 • Настили галерей площадок та проходів виконуються з …
 • До складу нижньої будови кранової колії не входить …
 • При статичному випробуванні стрілового крану вантаж підіймається на висоту …
 • До модифікації крана відноситься…
 • Статичне випробування мобільних підйомників проводиться навантаженням, що перевищує вантажопідіймальність на …
 • Вантаж, що перебуває в підвішеному положенні, підтримувати, розвертати, направляти безпосередньо руками …
 • Висота огородження колиски з боку фронту робіт повинна буди не менше …
 • Виведення обладнання в ремонт здійснює …
 • Яка мінімальна кількість каната має залишатись на барабані?
 • Перед розвантаженням круглого лісу кожен штабель повинен оглянути …
 • Споруджену кранову колію необхідно обкатати краном без вантажу не менш ніж …
 • Форма вахтового журналу крана….
 • Для перевірки правильності стропування, дії гальм вантаж попередньо підіймається на висоту …
 • Кришка люка для входу на площадку обслуговування тролеїв має опоряджуватися …
 • Працівник, який здійснює нагляд за крановими коліями, повинен проводити планові періодичні огляди кранових колій не рідше одного разу …
 • При роботах мобільних підйомників швидкість вітру не повинна перевищувати …
 • Який зазор між рейками довжиною 12,5 м має бути при температурі +20°С?
 • За сильного туману, снігопаду робота крану …
 • Великоваговий вантаж – це вантаж, це вантаж, що має масу більше ніж …
 • Експертне обстеження потрібно проводити …
 • Під виносні опори підкладаються підкладки …
 • Правильність ведення вахтового журналу систематично перевіряє …
 • Діаметр канатів приводних колисок …
 • Штучне освітлення місця виконання робіт повинно бути не менше …
 • Коефіцієнт вантажної стійкості мобільного підйомника має бути не менше …
 • Чи дозволяється працювати на мобільних підйомниках на електроустановках під напругою?
 • Кантувати великовагові вантажі …