НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

Опис курсу навчання:
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.
Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар.
Программа курсу:
Ці Правила обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються модифікацією (модернізацією, реконструкцією), монтажем, демонтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, технічним оглядом та експлуатацією обладнання, що працює під тиском, вищим 0,5 бар (далі – обладнання під тиском), а саме:
 • опалювальні котли теплопродуктивністю більше 0,1 МВт;
 • парові, водогрійні і пароводогрійні котли;
 • котли-бойлери, а також автономні пароперегрівачі і економайзери;
 • бойлери;
 • енерготехнологічні котли (парові та водогрійні, в тому числі содорегенераційні котли (далі – СРК));
 • котли-утилізатори (парові та водогрійні);
 • котельні мобільні установки (пересувні і транспортабельні) та енергопоїзди;
 • котли парові та рідинні, які працюють з високотемпературними органічними теплоносіями (далі – ВОТ);
 • посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 110 °C або іншої рідини з температурою, що перевищує температуру кипіння при тиску 0,5 бар, без урахування гідростатичного тиску;
 • посудини, що працюють під тиском пари або газу, вищим 0,5 бар;
 • балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0,5 бар;
 • цистерни та бочки для транспортування і зберігання зріджених газів, тиск пари яких за температури до 50 °C перевищує тиск понад 0,5 бар;
 • цистерни і посудини для транспортування і збереження зріджених, стиснутих газів, рідин і сипких тіл, у яких тиск вище 0,5 бар утворюється періодично для їх спорожнення;
 • барокамери;
 • трубопроводи пари та гарячої води в межах котла;
 • трубопроводи пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар;
 • трубопроводи гарячої води з температурою вище 110 °C;
 • редукційно-охолоджувальні пристрої і колектори, що є складовою частиною трубопроводів пари з робочим тиском пари, вищим 0,5 бар, і гарячої води з температурою води вище 110 °C.
Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском.

Перелік основних питань (тестів) за НПАОП 0.00-1.81-18

Ці Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються такими роботами з обладнанням під тиском:
Перед заповненням цистерн і бочок газами відповідальним працівником, призначеним роботодавцем, має бути проведений:
При укладанні балонів у штабелі висота штабелів не повинна перевищувати:
Під час експлуатації балонів фарбування і нанесення написів на них здійснюються:
Кожний вентиль балонів для вибухонебезпечних горючих речовин, шкідливих речовин 1 і 2 класів небезпеки повинен бути забезпечений:
Забороняється заповнювати газом несправні цистерни або бочки, якщо:
На кожному обладнанні під тиском, що введено в експлуатацію, має бути прикріплена на видному місці табличка із зазначенням таких даних:
Пуск обладнання під тиском в роботу проводиться за наказом:
Тиск води при випробуванні має контролюватись:
Хто повинен розробляти інструкції з ведення водно-хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки (установок) для докотлової обробки води:
Якими параметрами може нормуватися котлова вода водогрійного котла:
Періодична продувка парового котла проводиться для:
Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, зобов’язаний:
Який має бути гідростатичний випробувальний тиск для посудин, що працюють під тиском повітря або азоту у випадках, коли це не визначено заводом-виготовлювачем посудини:
Які балони для стиснених, зріджених і розчинених газів повинні супроводжуватися журналом нагляду (паспортом)?
Технічний огляд балонів для ацетилену повинен здійснюватися:
Для внутрішнього технічного огляду балонів допускається застосування електричного освітлення з напругою не більше:
Висота складських приміщень для балонів від підлоги до нижчих виступаючих частин покрівельного покриття повинна бути:
Які написи наносяться на вентилях, засувках та приводах до них?
Робочий тиск обладнання це:
Якою організацією повинні бути розроблені інструкції з ведення водно-хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки (установок) для докотлової обробки води з режимними картами:
Чи мають бути забраковані балони доведені до стану, який би виключав можливість подальшої їх експлуатації?
Чи дозволяється доручати обслуговувальному персоналу, який знаходиться на чергуванні, виконання інших робіт під час роботи обладнання під тиском, не передбачених виробничою інструкцією?
До початку проведення робіт усередині барабана або колектора котла, що з’єднується з іншими працюючими котлами трубопроводами, на яких встановлена фланцева арматура, …
Світильники з якою напругою слід застосовувати при роботі всередині обладнання під тиском?
Чи дозволяється залишати котел без постійного нагляду обслуговувальним персоналом одразу після зупинки котла?
У якому випадку перед позачерговим технічним оглядом має бути проведене експертне обстеження (технічне діагностування) обладнання під тиском?
Яким має бути час витримки під пробним тиском посудини з товщиною стінки до 50 мм при відсутності інформації у проекті?
Який надлишковий тиск газу необхідно залишати в цистерні, бочці під час експлуатації?
Чи повинен бути опломбований запобіжний ковпак, який закриває арматуру цистерни після її заповнення?
На обладнання з яким тиском поширюються ці Правила?
Ділянки елементів обладнання під тиском, доступні для дотику обслуговувальним персоналом, повинні бути покриті тепловою ізоляцією, що забезпечує температуру зовнішньої поверхні:
У котельні повинен бути:
Які котли повинні бути обладнані установками для докотлової обробки води?
Перевірка справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв повинна проводитись в такі строки:
Обліковий номер і дата здійснення запису про облік вносяться:
За якість пористої маси і за правильність заповнення балонів з ацетиленом відповідає:
Балони, в яких відсутній надлишковий тиск газів, заповнюються:
Стан пористої маси в балонах для ацетилену повинен перевірятись на наповнювальних станціях не рідше ніж через:
Обстеження, а саме гідростатичні випробування робочим тиском, внутрішні та зовнішні огляди обладнання, що працює під тиском проводяться роботодавцем в терміни:
Хто проводить технічний огляд обладнання, що працює під тиском?
Який час підняття тиску в обладнанні при проведенні гідростатичного випробування, якщо це не визначено заводом-виготовлювачем?
Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском (котли і посудини) необхідно проводити  в таких випадках:
Безшовні стандартні балони місткістю від 12 до 55 л при зменшенні маси більш ніж 16 % і збільшенні їх місткості більш ніж 3%:
При укладанні балонів у штабелі висота штабелів не повинна перевищувати:
Гідростатичне випробування обладнання під тиском проводиться тільки при:
Кожний випадок підживлення котлів сирою водою повинен фіксуватись:
Чи можуть зберігатись на відкритому повітрі балони з газами?
На якій відстані від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей повинні знаходитися балони з газом, які встановлюються в приміщеннях?
У якому разі кожний вентиль балонів повинен бути забезпечений заглушкою, яка накручується на боковий штуцер?
Балони для розчиненого ацетилену повинні бути заповнені …
Якщо значення параметрів середовища знаходяться у різних категоріях, то трубопровід відноситься до категорії, що відповідає …
Чи мають допуск працівників усередину котла, посудини, а також відкриття запірної арматури після залишення котла або посудини працівниками проводитись тільки за нарядом-допуском?
Якщо в основних елементах обладнання під тиском будуть виявлені тріщини, випини, пропуски в їх зварних швах, обрив анкерного болта або в’язі …
Цистерни і бочки можна заповнювати …
На яке обладнання не поширюються вимоги цих Правил?
Виведення обладнання під тиском в ремонт здійснюється:
Бойлер це:
Бочка це:
Вимоги до складів для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами:
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском поширюються на:
Водно-хімічний режим повинен забезпечувати роботу водогрійного котла та живильного тракту без пошкоджень їх елементів унаслідок:
Обладнання під тиском має бути негайно зупинено і відключено персоналом у випадках:
Тиск води при випробуванні має контролюватись:
Яку різьбу повинні мати бокові штуцери вентилів для балонів, які наповнюються воднем та іншими горючими газами?
Для яких балонів перевірка маси і місткості не проводиться?
Безшовні стандартні балони місткістю від 12 до 55 л при зменшенні маси від 10 до 13,5 % і збільшенні їх місткості в межах від 2 до 2,5 % переводяться на тиск, знижений проти початково встановленого на:
Температура повітря в приміщеннях для технічного огляду балонів повинна бути не нижче:
Відомості про ремонти обладнання під тиском, передбачені системою планово-попереджувальних ремонтів, записуються до:
Журнал нагляду (паспорт) та настанова (інструкція) з монтажу і експлуатації мають складатися:
До обслуговування обладнання під тиском можуть бути допущені особи:
У якому разі балони для стиснених, зріджених і розчинених газів повинні супроводжуватися журналом нагляду (паспортом)?
Здійснювати насадку башмаків на балони дозволяється …
Балони для ацетилену, заповнені пористою масою, під час технічного огляду випробовують:
Межі трубопроводу – це …
Чи повинен бути визначений у виробничій інструкції, що діє в межах підприємства, механізм здійснення аварійної зупинки обладнання під тиском?
Яким пробним тиском випробовуються посудини, що є невід’ємною частиною трубопроводів?
Якщо під час заповнення цистерн або бочок буде виявлено пропускання газу …
Будь-які зміни технічної документації:
Які дані повинна містити маркувальна табличка, прикріплена на кожному котлі, автономному пароперегрівачі і економайзері?
Періодичний технічний огляд обладнання під тиском (за винятком трубопроводів пари та гарячої води) проводиться у строки, визначені експлуатаційними документами виробника, але не рідше:
Технічна документація на модифікацію (реконструкцію та модернізацію) має містити:
Якими параметрами може нормуватися живильна і підживлювальна  вода котлів:
Безперервна продувка парового котла проводиться для:
Гідростатичне випробування трубопроводів пари та гарячої води проводиться:
Гідростатичне випробування обладнання під тиском має проводитись водою з температурою:
В яких випадках допускається використання стиснутого повітря або газу для підняття тиску при проведенні гідростатичного випробування обладнання, що працює під тиском?
Категорії трубопроводів пари та гарячої води визначаються:
Які написи наносяться на магістральні трубопроводи?
Для можливості відключення газоходів котлів, що виведені в ремонт або зупинку, від діючих газоходів за кожним котлом встановлюють димову заслінку (шибер). Зазначена вимога застосовується:
Для запису результатів огляду і перевірки слід вести:
Не дозволяється доручати обслуговувальному персоналу, який знаходиться на чергуванні, виконання інших робіт під час роботи обладнання під тиском, не передбачених:
Перевірка справності манометра проводиться:
Перевірка справності резервних живильних пристроїв здійснюється:
Механізм здійснення аварійної зупинки обладнання під тиском повинен бути визначений:
Чи треба повернути балони суб’єкту господарювання, який здійснював заповнення балонів, за неможливості через несправність вентилів випустити на місце вживання газ із балонів?
Чи дозволяється укладати балони з башмаками в штабелі під час зберігання на відкритих площадках?
В яких випадках бокові штуцери вентилів для балонів, які наповнюються газами, повинні мати ліву різьбу?
За якими параметрами визначається категорія трубопроводу?
Категорія трубопроводу визначається згідно з робочими параметрами середовища:
Як визначається розрахункова температура зовнішнього повітря?
У комбінованих посудинах з двома і більше робочими порожнинами, розрахованими на різні тиски, гідростатичному випробуванню має підлягати …
Чи проводиться гідростатичне випробування трубопроводів пари та гарячої води перед пуском в роботу після перебування їх на консервації?
На які котли поширюються вимоги цих Правил?
На які бойлери поширюються вимоги цих правил?
Вимоги до складів балонів:
Приймання в експлуатацію нововстановленого обладнання під тиском здійснюється:
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском поширюються на:
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском не поширюються на:
Якими параметрами може нормуватися котлова вода парового котла:
Справність запобіжних клапанів перевіряється:
Чи дозволяється експлуатація котлів при камерному спалюванні палива без постійного нагляду за їх роботою обслуговувальним персоналом?
Тиск води при гідростатичному випробуванні має контролюватись …
Якщо при технічному огляді обладнання під тиском будуть виявлені дефекти, причину яких встановити важко, робота такого обладнання під тиском …
На які трубопроводи поширюються вимоги цих правил?
Після проведення модифікації додається і зберігається разом із журналом нагляду (паспортом) така документація:
Балон це:
Дозволяється для цілей ремонту, модифікації (реконструкції та модернізації) виготовлення зварних виробів із застосуванням у тому самому зварному вузлі різних методів зварювання?
Яку різьбу повинні мати бокові штуцери вентилів для балонів, які наповнюються киснем та іншими негорючими газами?
Чи дозволяється експлуатація балонів, на яких вибиті не всі дані, передбачені виробником?
Безшовні стандартні балони місткістю від 12 до 55 л при зменшенні маси більше ніж на 16 % або збільшенні їх місткості більше ніж на 3 % …
Які параметри вважаються робочими параметрами середовища, що транспортується, при визначенні категорії трубопроводів для подавальних і зворотних трубопроводів водяних теплових мереж?
Яким має бути час підняття тиску під час гідростатичного випробування у разі, якщо такої вказівки в інструкції з монтажу і експлуатації обладнання під тиском немає?
Чи мають підлягати випробуванню на герметичність посудини, що працюють під тиском шкідливих речовин (рідини і газів)?
Чи дозволяється заповнювати газом цистерни або бочки, якщо відсутні належні пофарбування або написи?
Які балони забороняється спорожняти до залишкового тиску нижче  0,5 бар?
Ці Правила не поширюються на:
Де наносяться написи на арматурі та приводах трубопроводів при дистанційному керуванні
Які балони повинні супроводжуватися журналом нагляду (паспортом)?
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском поширюються на:
На підставі позитивних результатів випробувань, проведених після модифікації, суб’єкт господарювання, який проводив модифікацію складає:
Хто повинен затверджувати інструкції з ведення водно-хімічного режиму та інструкції з експлуатації установки (установок) для докотлової обробки води:
Перевірка справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв для обладнання  з робочим тиском вище 40 бар і  для котлів, установлених на теплових електростанціях повинна проводитись в такі строки:
Зовнішній огляд трубопроводів пари та гарячої води проводиться:
На які балони повинні встановлюватися запобіжні клапани?
Перевірка пористої маси балонів для ацетилену повинна здійснюватися:
Де повинні бути схеми включення посудин:
На сферичній частині балона повинно бути вибите:
Тривалість експлуатації обладнання під тиском (елемента), протягом якої виробник гарантує надійність його роботи за умови дотримання режиму експлуатації, зазначеного в інструкції виробника, і розрахункового числа пусків з холодного і гарячого станів – це…
Обладнання під тиском має бути негайно зупинено і відключено персоналом у випадках, якщо тиск в обладнанні під тиском:
Дозволений тиск обладнання під тиском це:
Ці Правила не поширюються на:
Після заповнення цистерн або бочок газом  необхідно щоб:
Перевірка справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв для обладнання  з робочим тиском від 14 бар до 40 бар включно повинна проводитись в такі строки:
Товщина заглушок, що використовуються для відключення обладнання під тиском повинна бути:
Допуск працівників усередину котла, посудини, а також відкриття запірної арматури після залишення котла або посудини працівниками мають проводитись за:
Чи допускаються сторонні особи в приміщення котельні?
Що зобов’язаний виконати роботодавець:
В якій кількості підлягають огляду заповнені газом балони, які перебувають на тривалому складському зберіганні, при настанні чергових строків періодичного технічного огляду, якщо партія балонів становить до 100 балонів?
Де виконуються надписи на арматурі та приводах при дистанційному керуванні за допомогою електроприводу?
Як проводиться перевірка справності манометра?
Гідростатичне випробування має за мету …
Експлуатація обладнання під тиском за призначенням під час його ремонту:
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, зобов’язаний:
У яких випадках перед позачерговим технічним оглядом має бути проведене експертне обстеження (технічне діагностування) обладнання під тиском?
Пробний тиск під час технічного огляду балонів для ацетилену, заповнених пористою масою, складає:
В яких випадках під час огляду зовнішньої і внутрішньої поверхонь балони не бракуються?
У разі переведення балону на понижений тиск, відомості на балоні, нанесені  раніше …
Під час перевезення заповнених газами балонів на автокарах у горизонтальному положенні для прокладок не можуть застосовуватись …
У випадку зникнення напруги на пристроях автоматики безпеки або аварійної сигналізації …
На які  цистерни та бочки поширюються вимоги цих Правил?
Ці Правила поширюються на:
Граничний строк служби :
Пробний тиск це:
Після досягнення граничного строку експлуатації обладнання під тиском, визначеного проектом, виробником, іншою нормативною документацією потрібно:
Чи можливо проводити зварювальні роботи під час монтажу, ремонту, модифікації за температури повітря нижче 0 °С?
Роботодавець, який має намір експлуатувати обладнання під тиском, зобов’язаний:
При перевезенні заповнених газами балонів у горизонтальному положенні  в якості прокладок можуть застосовуватись мотузкові чи гумові кільця завтовшки:
Перевірка справності сигналізації і автоматичних захистів має проводитись:
Вентилі в балонах для кисню повинні вкручуватись …
Справність запобіжних клапанів перевіряється …
Після проведення модифікації (реконструкції та модернізації) суб’єкт господарювання, який проводив ці роботи, повинен оснастити обладнання під тиском маркувальною табличкою, укріпленою на видному місці, із зазначенням:
Ці Правила поширюються на:
Який час витримки обладнання під тиском при проведенні гідростатичного випробування, якщо це не визначено заводом-виготовлювачем?
Ці Правила обов’язкові для виконання всіма працівниками, що займаються:
Який тиск вказується на маркувальній табличці виробу:
Забороняється залишати котел без постійного нагляду обслуговувальним персоналом:
Чи повинні склади для балонів з вибухо- і пожежонебезпечними газами знаходитись у зоні блискавкозахисту?
Працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском, має право:
На які котельні поширюються вимоги цих Правил?
Автономний економайзер це:
Діаметр умовного проходу дренажного пристрою між двома запірними органами на трубопроводі повинен бути не менше:
Який має бути гідростатичний випробувальний тиск для трубопроводів:
Перевірка справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв для обладнання під тиском з робочим тиском до 14 бар включно повинна проводитись …
Вимоги цих Правил  поширюються на такі види ремонту складових частин обладнання під тиском:
Позачерговий технічний огляд обладнання під тиском має бути проведений в таких випадках:
Де повинні знаходитися інструкції:
Причини аварійного зупинення обладнання під тиском мають бути записані:
Чи дозволяється замінювати гідростатичне випробування пневматичним у випадках, якщо проведення гідростатичного випробування неможливе?
Чи має бути видалене повітря при заповненні обладнання під тиском водою?
Якщо виробник обладнання під тиском вводить більш суворі норми з експлуатації, ніж ті, що зазначені в цих Правилах, необхідно дотримуватися умов:
На вентилях, засувках та приводах до них наносяться такі написи:
На які цистерни і посудини поширюються вимоги цих Правил?
Технічний огляд балонів для ацетилену повинен складатися із:
Якщо при технічному огляді обладнання під тиском будуть виявлені дефекти, що викликають сумнів в його міцності, або дефекти, причину яких встановити важко то:
В які терміни працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском повинен перевіряти записи в змінному журналі і проставляти в ньому свої підписи:
Хто повинен проводити протиаварійні тренування з персоналом котельні:
Дозволений тиск обладнання під тиском (елемента) – це …
Обладнання під тиском має бути негайно зупинено і відключено персоналом у випадках підвищення температури води на виході із водогрійного котла …
Технічний огляд балонів, за винятком балонів для ацетилену, включає:
Зберігання заповнених балонів у суб’єкта господарювання, який їх заповнював, до видачі балонів споживачам допускається:
Якщо при технічному огляді обладнання під тиском будуть виявлені дефекти, які знижують міцність його елементів (стоншення стінок, знос в’язей та інше) то:
Результати випробувань механічних властивостей нерознімного з’єднання вважаються задовільними, якщо кут вигину для вуглецевих сталей:
Перевірка справності роботи манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних пристроїв для обладнання  з робочим тиском до 14 бар включно повинна проводитись в такі строки:
Чи дозволяється замінювати гідростатичне випробування пневматичним?
Очищення і пофарбування заповнених газом балонів, а також закріплення кілець на їх горловині:
Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитися від джерел тепла з відкритим вогнем на відстані:
В якому разі балон може бути допущений до подальшого технічного огляду?
Гідростатичне випробування обладнання під тиском має проводитись водою з температурою …
На які посудини наповнені водою поширюються вимоги цих Правил?
Експлуатація, зберігання і транспортування балонів на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до вимог:
При роботі всередині обладнання під тиском (внутрішній огляд, ремонт, чищення) слід застосовувати безпечні світильники з напругою не вище:
Що вибивається на горловині балона для ацетилену після заповнення його пористою масою і розчинником?
У випадку несправності манометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів:
Документи, що підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються:
Вимоги до перевезення балонів:
Камера низького тиску редуктора повинна мати:
Технічний огляд балонів для ацетилену повинен здійснюватися на ацетиленових наповнювальних станціях не рідше ніж через:
Для посудин (автоклавів) із швидкознімними затворами в інструкції з режиму роботи і безпечного обслуговування має бути:
Для проведення технічного огляду обладнання під тиском повинно бути зупинено:
Ці Правила поширюються на:
Безшовні стандартні балони місткістю від 12 до 55 л при зменшенні маси від 7,5 до 10 % і збільшенні їх місткості в межах від 1,5 до 2 % переводяться на тиск, знижений проти початково встановленого на:
Чи може бути дозволена подальша експлуатація обладнання під тиском до заміни дефектних елементів, якщо при технічному огляді буде виявлено стоншення стінок або знос в’язей?
Обладнання під тиском має бути негайно зупинено і відключено персоналом у випадках:
Балони з газом, які встановлюються в приміщеннях, повинні знаходитися на відстані не менше:
Монтаж (демонтаж) має виконуватися:
Документи, що підтверджують якість застосованих матеріалів і зварювання, зберігаються в організації, що виконувала роботи, а їх копії разом з журналом нагляду (паспортом) – у власника протягом:
Хто має проводити періодично (не рідше одного разу на рік) обстеження обладнання під тиском, а саме гідростатичне випробування робочим тиском, внутрішній та зовнішній огляди?
Межі (границі) котла за пароводяним трактом – це…
Після проведення модифікації (реконструкції та модернізації) суб’єкт господарювання, який проводив ці роботи, повинен оснастити обладнання під тиском маркувальною табличкою, укріпленою на видному місці, із зазначенням:
Позачерговий технічний огляд трубопроводів пари та гарячої води необхідно проводити  в таких випадках:
На кожному обладнанні під тиском, що введено в експлуатацію, має бути прикріплена на видному місці табличка форматом не менше ніж 300 на 200 мм із зазначенням таких даних:
Чи має право працівник, відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском усувати від обслуговування обладнання під тиском персонал, який допустив порушення інструкцій або виявив незадовільні знання:
Висота складських приміщень для балонів повинна бути :
Балони бракуються…
Результати технічного огляду балонів ємністю до 100 л …