НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів

Опис курсу навчання:

НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів.
Ці Правила поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, що займаються експлуатацією (використанням за призначенням, технічним обслуговуванням, ремонтом), переобладнанням (реконструкцією), обов’язковим технічним контролем (технічним оглядом), експертним обстеженням навантажувачів, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яку роботодавець повинен підтримувати на рівні, зазначеному в цих Правилах і в інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час використання навантажувачів.

Программа курсу:

Дія цих Правил поширюється на:
 • вилкові навантажувачі з противагою (автонавантажувачі та електронавантажувачі);
 • навантажувачі з висувними вантажопідіймачем або вилами;
 • навантажувачі з вилами, розміщеними між виносними опорами (лонжеронами);
 • навантажувачі з платформою;
 • навантажувачі з робочим місцем водія, що піднімається;
 • навантажувачі з бічним узяттям вантажу (однобічні, двобічні, фронтально-бічні тощо);
 • навантажувачі вилкові фронтальні та стрілові (з телескопічною стрілою);
 • штабелеукладачі самохідні (з робочим місцем водія або керовані з підлоги);
 • штабелеукладачі з ручним пересуванням (з електричним або гідравлічним приводом підіймання, з підійманням ручною лебідкою);
 • штабелеукладачі комбіновані.
 • Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків.Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.
 • Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів.
 • Закон України про дорожній рух.

Перелік основних питань (тестів) за НПАОП 0.00-1.83-18

Вантажопідйомність номінальна – це маса вантажу, зазначена виробником, що може підіймати та транспортувати навантажувач:
Працівник, що відповідає за рух навантажувача, це:
Вантаж, що перевищує встановлені габарити, називається:
При статичному навантаженні маса вантажу:
Комплекс операцій щодо підтримки справності навантажувача під час його експлуатації це:
Тріщини у вилах в основному металі зварюванням усувати:
За технічний стан навантажувача відповідає:
Ведення робіт навантажувачами виконується згідно:
Чи є обов’язкова наявність медичної аптечки, упорних колодок, вогнегасника, знаку аварійної зупинки на електронавантажувачах:
Чи дозволяється рухатись навантажувачем на підйомах, крутість яких перевищує 10%:
На перехідних містках повинно бути чітко позначено:
Залізничні колії рекомендовано переїжджати:
Перевозити працівників навантажувачами:
Що не позначається на вилах?
Запобіжний клапан:
Кола керування на електронавантажувачах повинні приводитися в дію:
Чи дозволяється навантажувачем піднімати працівників:
Вимоги цих Правил не поширюються на:
Робоча зона навантажувача:
Вила вилучаються з експлуатації якщо товщина ікла або спинки вил через спрацювання зменшилася:
Діаграма вантажопідіймальності навантажувача вказується:
Строк наступного експертного обстеження (продовжуваний строк безпечної експлуатації) навантажувача має бути встановлений експертною організацією залежно від:
Хто забезпечує ведення робіт за технологічними картами або проектами виконання робіт (далі – ПВР) навантажувачами:
Чи можуть бути покладені на одного працівника обов’язки працівників, відповідальних за технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачами:
Максимальний повздовжній ухил шляху, яким дозволяється транспортування вантажів навантажувачами, не має перевищувати:
Спільне використання двох або декількох навантажувачів для роботи з вантажами масою понад вантажопідіймальність одного навантажувача або негабаритним вантажем можна виконувати:
Чи може вантаж виступати за кінці вил:
На перетинаннях проїздів і в інших місцях, де видимість обмежена потрібно:
Максимальна швидкість руху навантажувача територією, у виробничих та інших приміщеннях установлюється суб’єктом господарювання та не має перевищувати:
Здійснювати транспортування тари та встановлення її в штабелі потрібно:
Час статичного випробування навантажувача складає:
При статичних навантаженнях вила повинні бути відняті на висоту:
Різниця у висоті кінців вил:
Експлуатація незареєстрованого навантажувача:
Водії навантажувача мають перевірити технічний стан навантажувача:
Який рекомендований ухил підйома?
Змінні вантажозахоплювальні пристрої мають витримувати роботу з перевантаженням:
Максимальна швидкість руху навантажувача територією підприємства не має перевищувати:
Максимальна швидкість руху навантажувача у виробничих приміщеннях не має перевищувати:
На видному для водія місці мають бути прикріпленні:
Мимовільне опускання вантажу протягом перших 10 хв.:
Якщо кола керування вимкнене:
Вимоги цих Правил не поширюються на:
Вантажопідіймач телескопічний це:
Довгомірний вантаж – вантаж завдовжки понад:
Відомості про призначення працівників, відповідальних за технічний стан навантажувача, із зазначенням номера і дати наказу про призначення або договору з іншим суб’єктом господарювання, прізвища, ім’я, по батькові, посади та підпису призначеного працівника, номера посвідчення та терміну його дії заносяться до:
Хто установлює порядок проведення щоденного обслуговування, періодичного технічного обслуговування та ремонту відповідно до вимог експлуатаційних документів:
Інструкція з охорони праці для водія навантажувача має містити, крім вимог безпеки, також такі відомості:
Під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт електронавантажувачами із живленням від гнучкого кабелю потрібно дотримуватися таких вимог:
Спільне використання двох або декількох навантажувачів для роботи з вантажами масою понад вантажопідіймальність одного навантажувача або негабаритним вантажем можна виконувати:
Піднімати працівників навантажувачами:
Під час розбирання штабеля треба наблизитися до штабеля й зупинити навантажувач так, щоб кінці вил знаходилися від штабеля на відстані не менше ніж:
Коли умови змушують переміщуватися з вантажем, що закриває огляд під час руху переднім ходом:
На краю ухилу або похилої платформи маневрування навантажувача:
Під час підйому чи спуску ухилом, крутість яких перевищує 10 %:
У разі роботи на навантажувачі з безблоковою стрілою водій повинен перед початком роботи також потрібно перевірити:
Скільки раз проводяться операції при динамічних випробуваннях?
Простір, у якому є загроза здоров’ю або безпеці працівників через переміщення вантажу навантажувачем або через падіння вантажу, це:
Чи потрібно проводити експертне обстеження навантажувача після закінчення призначеного строку служби, якщо навантажувач експлуатувався дуже рідко і знаходиться у відмінному технічному стані?
Зменшення товщини ікла через спрацювання:
Обсяг огляду та перевірок навантажувача визначається:
Люфт кермового колеса не повинен перевищувати:
Укладати краном вантаж на вила:
Вантаж, розташований на вилах:
Довгомірні вантажі транспортувати дозволяється:
Вантажопідіймальність номінальна це:
Динамічне навантаження це:
Діаграма вантажопідіймальності це:
Комплект вил має бути відремонтований якщо різниця у висоті кінців вил перевищує:
Має проводитися відповідним технічним персоналом щоденне обслуговування з метою підготовки навантажувача до подальшої експлуатації:
Обсяг огляду та перевірок технічного стану, що проводяться під час щоденного обслуговування, має визначатися переліком робіт із щоденного обслуговування, зазначеним:
Перевозити навантажувачем працівників на робочій платформі:
Негабаритні вантажі дозволяється укладати вище від захисних ґрат:
Роботи з переміщення негабаритних вантажів мають виконуватися:
Підіймати та штабелювати можна тільки такі вантажі, маса яких відповідає:
Якщо поблизу перебувають люди або інші транспортні засоби, то перш ніж виконувати поворот, потрібно:
Піднімати та не опускати вантаж під час руху навантажувача:
При динамічному навантажуванні маса, вантажу:
Довгомірний вантаж, це вантаж довжина якого більше:
На яку висоту повинні бути підняті вила навантажувача при динамічних навантаженнях?
Пересування навантажувачів територією підприємства здійснюється відповідно:
Підіймати працівників навантажувачами:
Перетинати ухил навантажувачем під кутом:
Кут зносу навантажувача під час гальмування робочим гальмом:
Негабаритний вантаж це вантаж, що перевищує:
Підвішування на гак безблокової стріли навантажувача вантажу мають виконувати:
Максимальна швидкість руху навантажувача територією, у виробничих та інших приміщеннях установлюється суб’єктом господарювання та не має перевищувати:
Допустима маса вантажу на вилах залежно від положення його центра ваги та висоти підіймання має бути зазначена:
Чи дозволяється переміщення навантажувачів з масивними гумовими шинами на земляних майданчиках, якщо вони щільно утрамбовані:
Під час розбирання штабеля, навантажувач необхідно зупинити на відстані між кінцями вил і вантажем:
Під час підйому чи спуску ухилом, крутість якого більше 10%, вантаж повинен бути розміщений:
Якщо навантажувач має кабіну:
Небезпечна зона навантажувача:
Усувати спрацювання вил і тріщини в основному металі вил за допомогою зварювання:
У разі досягнення навантажувачем призначеного строку служби (граничного строку експлуатації) або закінчення продовжуваного строку безпечної експлуатації навантажувачі підлягають:
Водії навантажувачів мають перевірити технічний стан навантажувача:
Обсяг огляду та перевірок технічного стану водіями навантажувачів має визначатися:
Навантажувачі з пневматичними шинами використовуються:
У робочій зоні навантажувачів шляхи ручного перенесення та перевезення вантажів:
У випадку часткової втрати навантажувачем стійкості (коли задні колеса почали відриватися від вантажного майданчика) потрібно:
Майданчик, необхідний для маневрування навантажувача під час під’їзду та від’їзду це:
Дія цих Правил поширюється на:
Ширину вил установлюють:
Довгомірні вантажі дозволяється транспортувати на навантажувачі:
Перед просуванням через вузькі проїзди або двері, між штабелями, устаткуванням, елементами конструкцій будівель та споруд варто переконатися:
Навантажувачі, призначені для переміщення балонів із газом, нафтопродуктів та інших легкозаймистих рідин, мають бути обладнані:
Чи потрібно автофургон ставити на стоянкове гальмо, якщо використовуються упори під колеса:
Чи дозволяється проходити під піднятими вилами, якщо на них відсутній вантаж?
Номінальна вантажопідйомність вил позначається:
Мимовільний нахил вантажопідйомника з номінальним вантажем за 10 хв.:
Вантажопідіймач нетелескопічний (простий) це:
Рекомендовано, щоб ухил підйомів не перевищував:
Технічний персонал повинен проводити щоденне обслуговування:
Чи дозволяється переміщувати один вантаж декількома навантажувачами:
Важелі керування повинні:
Значення перевантаження за якого спрацьовує пристрій для запобігання перевантаження, складає:
Дія цих Правил поширюється на:
Висота підіймання максимальна це:
Призначений строк служби (граничний строк експлуатації):
Пересування навантажувачів територією підприємства має здійснюватися відповідно до:
Поверхня ікла, на якій розміщується вантаж називається:
Що має містити інструкція з охорони праці для водія навантажувача?
Люфт кермового колеса навантажувачів покращеної прохідності має бути не більше ніж:
Переміщення працівників підприємства по території установлюється:
Якщо навантажувач має висоту підіймання понад 1800 м, він має бути обладнаний:
Вимоги цих Правил не поширюються на:
Горизонтальна частина вил, що несе вантаж, називається:
Якщо на території є місця з інтенсивним рухом людей швидкість має бути не вище:
Статичне навантаження:
Навантажувачі, що мають колеса з масивними гумовими шинами, використовуються:
Навантажувач має заїжджати у ліфт:
Отвір запобіжного клапана має бути сполучений  з:
Результати щоденного обслуговування навантажувачів записує в журнал технічного обслуговування працівник:
У робочій зоні навантажувачів інші перевантажувальні роботи:
Підвішувати вантаж на гак безблокової стріли навантажувача мають право
Двері залізничних вагонів відчиняти і зачиняти навантажувачем:
Забір зрідненого газу із балону здійснюється:
Хто має право керувати навантажувачем?
Під час руху навантажувача піднімати або опускати вантаж:
У журналі нагляду (паспорті) навантажувача мають міститися:
Максимальна швидкість руху навантажувача на поворотах, під час виїзду або в’їзду з воріт не має перевищувати:
Тиск у шинах навантажувачів із пневматичними шинами має бути позначений:
Якою кількістю тормозних систем мають бути оснащені навантажувачі?
Висота вільного підіймання це:
Якщо дата прийняття в експлуатацію невідома то:
Стоянкове гальмо повинно утримувати навантажувач на найбільшому ухилі протягом не менш, ніж:
Працівники, відповідальні за технічний стан і за безпечне проведення робіт навантажувачами, обслуговувальний і ремонтний персонал мають проходити навчання і перевірку знань з питань охорони праці відповідно до вимог чинного законодавства:
У разі досягнення навантажувачем призначеного строку служби навантажувачі підлягають:
Трубопроводи для подачі зрідженого газу забороняється виготовлювати з:
Висота підіймання номінальна це:
При транспортуванні вантажу вила повинні бути підняті на висоту:
Переміщення навантажувачем вантажів, центр ваги яких важко визначити:
Чи дозволяється робота вантажопідіймального крану у робочій зоні навантажувача:
Висота підіймання це:
На постійних проїздах встановлюються попереджувальні знаки за наявності підйомів, крутість яких перевищує:
При переміщенні негабаритних вантажів роботою керує: