Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць – це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах і організаціях де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих.

Мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах. Атестація робочих місць проводиться згідно Постанови КМУ № 442 від 1 серпня 1992 року та Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць за умовами праці № 41 1 вересня 1992 року.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Під час атестації робочих місць нашими фахівцями передбачена:

 • допомога при оформленні наказу про проведення атестації робочих місць;
 • визначення та оформлення переліку робочих місць, що підлягають атестації;
 • проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
 • складання карт умов праці;
 • проведення комплексної оцінки факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
 • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
 • проведення розрахунків доплат до тарифних ставок та тривалості додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах;
 • визначення та складання списків працівників, яким пропонується пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах.

Атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Щоб з’ясувати, чи потрібно проводити атестацію, підприємство вивчає норми охорони та гігієни праці щодо свого виробництва, а також:

 • Списки № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (Постанова КМУ №461 від 24 червня 2016 року);
 • Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (Постанова КМУ №1290 від 17.11.1997р.);
 • Списки виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня (Постанова №163 від 21.02.2001р.);.

Знайшовши в цих документах роботи, фактори, професії, які є на робочих місцях його підприємства, роботодавець проводить атестацію таких місць. Причому атестація повинна проводитися незалежно від того, є роботодавець юридичною особою чи приватним підприємцем.

Атестація робочих місць проводиться не рідше одного разу на 5 років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Нагадуємо, що за непроведення атестації робочих місць керівник підприємства може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЯМИ

ПослугаСтрок виконанняОдиниця виміруВартість (грн)
1Атестація робочого місцявід 2 роб дняробоче місце2500 грн
2Протоколи проведення дослідженьвід 1 роб. дняпротоколвід 500 грн
3Оформлення наказу на проведення АРМвід 1 роб. днянаказбезкоштовно
 • порушник — керівник підприємства, може бути притягнений до адміністративної відповідальності у вигляді сплати штрафу згідно ч. 1 ст. 41 КУпАП щодо порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення;
 • якщо атестація не проводилася, але підприємство несе затрати на виплату компенсацій і надання гарантій працівникам (додаткові відпустки, підвищена оплата праці, спецодяг тощо), при перевірці можуть виникнути питання з приводу правомірності таких виплат (якщо роботодавець перебуває на бюджетному фінансуванні), а також проблеми з оподаткуванням таких виплат;
 • якщо підприємство не проведе атестацію і не надаватиме працівникам належні гарантії та компенсації, то кожен працівник, що працює у шкідливих та небезпечних умовах, може звернутися до суду і вимагати відшкодування матеріального і морального збитку. У такому разі, непроведення атестації не тільки не врятує роботодавця від відповідальності, але, навпаки, стане доказом його провини.

Також не проведення атестації призведе до порушення прав працівників — фактично, виконуючи шкідливі або важкі роботи, наймана особа не одержить передбачених законодавством компенсацій і соціальні гарантії. Це дає підставу працівнику розривати трудовий договір за власним бажанням без відпрацювання двотижневого строку (ч. 3 ст. 38 КЗпП), а також звернутися до суду (ст. 221 КЗпП України).

Атестація робочих місць є обов’язковою лише за наявності шкідливих та небезпечних умов. У всіх інших випадках це право роботодавця, а не обов’язок.

 • Керівнику, оскільки відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць покладається саме на керівника підприємства.
 • Працівнику, тому що атестація робочих місць є правовою підставою надання на підприємстві компенсацій та гарантій для працівників із шкідливими і небезпечними умовами праці (доплат до заробітної плати, додаткових оплачуваних відпусток, спеціального харчування та ін.).
 1. По-перше: у кожного працівника повинно бути своє робоче місце.
 2. По-друге: на робочому місці необхідно створити нешкідливі та безпечні умови праці. Саме про це і повинен потурбуватися роботодавець.

Але не все залежить від керівника. Сама специфіка виробництва може бути пов’язана з факторами підвищеної небезпеки, шкідливості і т. д. У таких випадках роботодавець повинен компенсувати працівникові «шкідливість» його роботи виходячи з норм чинного законодавства, наприклад:

 • надати йому додаткову відпустку;
 • встановити підвищену оплату праці;
 • забезпечити видачу спецодягу і засобів індивідуального захисту;
 • видавати молоко та лікувально-профілактичне харчування;
 • встановити скорочений робочий тиждень

Працівник може отримати право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо це буде підтверджено результатами атестації.

 • Проводити атестацію робочих місць за умовами праці можуть лише атестовані лабораторії, що входитять до атестованих лабораторій, згідно «Порядку атестації лабораторії на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу» та розміщені на офіційному веб-сайті Держпраці.

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом. Ми безкоштовно проконсультуємо Вас і підготуємо пропозицію по вашому завданню.

+38 (098) 89 60 600