Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці (НПАОП) станом на 24.05.2018

Схема кодування для нормативно-правових актів

Позначення нормативного актаНазва нормативного акта
1НПАОП 0.00-1.02-08Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
2НПАОП 0.00-1.03-06Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд
3НПАОП 0.00-1.04-07Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання
4НПАОП 0.00-1.06-77Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів
5НПАОП 0.00-1.10-07Правила безпеки праці під час виконання вишукувальних руслових робіт
6НПАОП 0.00-1.14-70Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах
7НПАОП 0.00-1.15-07Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
8НПАОП 0.00-1.16-96Правила атестації зварників
9НПАОП 0.00-1.19-08Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств
10НПАОП 0.00-1.21-07Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів
11НПАОП 0.00-1.23-10Правила охорони праці при виробництві, зберігання, транспортуванні та застосуванні хлору
12НПАОП 0.00-1.24-10Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом
13НПАОП 0.00-1.25-10Правила улаштування та експлуатації загальнопромислових вогнеперепинувачів
14НПАОП 0.00-1.27-09Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах
15НПАОП 0.00-1.39-88Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи
16НПАОП 0.00-1.41-88Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв
17НПАОП 0.00-1.42-08Правила безпеки праці під час виконання авіаційно-хімічних робіт
18НПАОП 0.00-1.44-09Правила охорони праці при переробці та зберіганні аміачної селітри насипом
19НПАОП 0.00-1.45-69Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
20НПАОП 0.00-1.46-70Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин
21НПАОП 0.00-1.47-68Правила проектування і безпечної експлуатації установок, що працюють з лужними металами
22НПАОП 0.00-1.49-09Правила охорони праці для виробництв суховальцованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів
23НПАОП 0.00-1.50-74Правила техніки безпеки при користуванні виробами, що містять вибухові речовини
24НПАОП 0.00-1.51-88Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок
25НПАОП 0.00-1.56-08Правила безпеки при виробництві вуглеграфітових матеріалів і виробів
26НПАОП 0.00-1.57-12Правила безпеки при експлуатації каналів, трубопроводів, інших гідротехнічних споруд у водогосподарських системах
27НПАОП 0.00-1.58-12Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах
28НПАОП 0.00-1.59-87Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
29НПАОП 0.00-1.61-12Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів
30НПАОП 0.00-1.62-12Правила охорони праці на автомобільному транспорті
31НПАОП 0.00-1.63-13Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю
32НПАОП 0.00-1.64-77Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості будівельних матеріалів
33НПАОП 0.00-1.65-88Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря
34НПАОП 0.00-1.66-13Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення
35НПАОП 0.00-1.67-13Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні
36НПАОП 0.00-1.68-13Правила охорони праці під час холодного оброблення металів
37НПАОП 0.00-1.69-13Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок
38НПАОП 0.00-1.71-13Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
39НПАОП 0.00-1.72-14Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом
40НПАОП 0.00-1.73-14Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів
41НПАОП 0.00-1.74-15Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств
42НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
43НПАОП 0.00-1.76-15Правила безпеки систем газопостачання
44НПАОП 0.00-1.77-16Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом
45НПАОП 0.00-1.78-17Правила охорони праці в архівних установах
46НПАОП 0.00-1.79-17Правила охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт
47НПАОП 0.00-1.80-18Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
48НПАОП 0.00-1.81-18Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском
49НПАОП 0.00-2.01-05Перелік робіт з підвищеною небезпекою
50НПАОП 0.00-3.01-98Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства
51НПАОП 0.00-3.05-07Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам приладобудівної промисловості
52НПАОП 0.00-3.06-22Про видачу мила на підприємствах
53НПАОП 0.00-3.07-09Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості
54НПАОП 0.00-3.08-09Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам водного господарства
55НПАОП 0.00-3.09-05Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств електроенергетичної галузі
56НПАОП 0.00-3.10-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості
57НПАОП 0.00-3.11-94Орієнтовні нормативи трудомісткості та вартості робіт щодо опрацювання державних нормативних актів про охорону праці
58НПАОП 0.00-3.12-81Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям підприємств та організацій матеріально-технічного постачання
59НПАОП 0.00-3.15-08Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційної та оборонної промисловості
60НПАОП 0.00-3.16-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості
61НПАОП 0.00-3.17-12Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам окремих виробництв
62НПАОП 0.00-3.18-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального господарства
63НПАОП 0.00-3.19-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам виробництва штучної шкіри і технічних тканин
64НПАОП 0.00-3.20-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам паросилового, енергетичного господарства, станцій і цехів з вироблення генераторного газу
65НПАОП 0.00-3.21-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничорятувальних та газорятувальних команд
66НПАОП 0.00-3.22-14Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання
67НПАОП 0.00-4.01-08Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
68НПАОП 0.00-4.03-04Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці
69НПАОП 0.00-4.09-07Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
70НПАОП 0.00-4.11-07Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
71НПАОП 0.00-4.12-05Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
72НПАОП 0.00-4.15-98Положення про розробку інструкцій з охорони праці
73НПАОП 0.00-4.21-04Типове положення про службу охорони праці
74НПАОП 0.00-4.24-03Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
75НПАОП 0.00-5.11-85Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
76НПАОП 0.00-5.12-01Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах
77НПАОП 0.00-5.14-93Інструкція про порядок технічного розслідування і обліку випадків втрат вибухових матеріалів на підприємствах, в організаціях та об’єктах, розташованих на території України
78НПАОП 0.00-5.32-79Інструкція з контролю вмісту пилу на підприємствах гірничорудної і нерудної промисловості (копальнях, кар’єрах, геологорозвідувальних роботах, збагачувальних, агломератних і дробильносортувальних фабриках)
79НПАОП 0.00-5.33-80Інструкція щодо безпечного ведення гірничих робіт на рудних та нерудних родовищах, схильних до гірничих ударів
80НПАОП 0.00-5.37-87Інструкція з безпечної експлуатації підземних ліфтових установок на рудниках та шахтах гірничорудної та нерудної промисловості
81НПАОП 0.00-5.38-14Інструкція з охорони праці під час механізованого заряджання вибухових речовин у підземних виробках
82НПАОП 0.00-5.39-14Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
83НПАОП 0.00-5.40-14Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
84НПАОП 0.00-5.41-14Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах
85НПАОП 0.00-6.01-10Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
86НПАОП 0.00-6.02-06Порядок реалізації надлишку вибухових матеріалів промислового призначення або таких, потреба у використанні яких відпала
87НПАОП 0.00-6.03-93Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві
88НПАОП 0.00-6.03-06Порядок знищення вибухових матеріалів промислового призначення
89НПАОП 0.00-6.04-06Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення
90НПАОП 0.00-6.05-06Порядок включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування
91НПАОП 0.00-6.06-06Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт
92НПАОП 0.00-6.08-07Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки
93НПАОП 0.00-6.09-10Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах
94НПАОП 0.00-6.10-97Порядок визнання центрів навчання органом із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю
95НПАОП 0.00-6.11-97Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу
96НПАОП 0.00-6.12-97Порядок ведення і публікації реєстру сертифікованого персоналу в галузі неруйнівного контролю
97НПАОП 0.00-6.15-99Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів
98НПАОП 0.00-6.16-12Порядок проведення технічного розслідування обставин та причин виникнення аварій, пов’язаних з використанням газу в побуті
99НПАОП 0.00-6.17-14Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт
100НПАОП 0.00-7.01-06Вимоги до працівників, які здійснюють керівництво вибуховими роботами
101НПАОП 0.00-7.02-93Проведення робіт щодо оцінювання залишкової роботоздатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв
102НПАОП 0.00-7.03-94Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці
103НПАОП 0.00-7.04-96Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій
104НПАОП 0.00-7.08-07Вимоги технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
105НПАОП 0.00-7.09-07Індекси для маркування електродетонаторів і капсулів-детонаторів у металевих гільзах
106НПАОП 0.00-7.10-07Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687
107НПАОП 0.00-7.11-12Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями  охорони праці працівників
108НПАОП 0.00-7.12-13Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах
109НПАОП 0.00-7.13-14Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу електромагнітних полів
110НПАОП 0.00-7.14-17Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання  працівниками
111НПАОП 0.00-7.15-18Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями
112НПАОП 0.00-8.11-12Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин