Декларація відповідності матеріально-технічної бази “під ключ”

КОМУ ПОТРІБНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства є відповідним документом, який є необхідний суб’єкту господарювання для виконання робіт підвищеної небезпеки і використання машин, механізмів та устаткувань без отримання дозволу на ці види діяльності.

Наразі КМУ затвердив постановою від 07.02.2018 зміни, які збільшують кількість робіт та обладнання підвищеної небезпеки, виробництво та використання яких потребує реєстрації даної декларації. Ці зміни мають позитивну сторону, адже спрямовані на впровадження декларативного принципу реалізації господарської діяльності. Цей принцип є важливою складовою процесу євроінтеграції.

Відповідно до чинного законодавства декларація є документом дозвільного характеру і тісно пов’язана з дозволами на виконання робіт та використання машин, механізмів, устаткувань підвищеної небезпеки.

Наша компанія надає послуги, які включають в себе заповнення і реєстрацію даного дозвільного документу “під ключ”.

Необхідність оформлення декларації обумовлена Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011 року (Додатки 6, 7).

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.

2. Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, грейферів, захватів).

3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.

4. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

5. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів.

6. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

7. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.

8. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

9. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

10. Водолазні роботи.

11. Маркшейдерські роботи

12. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.

13. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.

14. Роботи верхолазні та скелелазні.

15. Роботи із збереження та переробки зерна.

16. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.

17. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

18. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

19. Зварювальні роботи.

1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі і в акваторії моря.

2. Технологічне обладнання з переробки природного каменю.

3. Ковальсько-пресове устатковання.

4. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).

5. Технологічні транспортні засоби.

Строки і вартість реєстрації декларації з охорони праці:

Декларація видається на не визначений термін. Вона може подаватися як в паперовому так і в електронному вигляді.

Дана декларація має подаватися за 5 робочих днів до початку виконання діяльності, для якої вона потрібна.

Строк видачі дозволу: 5 робочих днів з дня отримання декларації .

Орієнтовна вартість 10000 грн + вартість страховки (залежить від переліку видів робіт та кількості працівників).

У вартість входить підготовка та реєстрація декларації, а також розробка для клієнта нормативних документів та базової системи охорони праці.

Для реєстрації декларації можливе проведення добровільного аудиту з охорони праці за бажанням суб’єкта господарювання.

Реєстрація даного документу здійснюється органами ЦНАП та  територіальними органами Державної служби України з питань праці.

Документи та інформація, які потрібно надати для реєстрації декларації:

 • Для юридичної особи: найменування, місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ; ПІП керівника юридичної особи; номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
 • Для ФОП: ПІП, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
 • точна адреса об’єктів виконання робіт та/або експлуатації машин, механізмів, устаткування;
 • найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі;
 • інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці(дата проведення);
 • найменування виду робіт та/або машин механізмів, устаткування, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження ;
 • повна кількість робочих місць та окремо кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
 • кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів;
 • ПІП осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (включаючи посаду та посадові обов’язки);
 • документи, які підтверджують наявність допуску до виконання певних видів робіт підвищеної небезпеки (копія витягів та посвідчень);
 • наявність служби охорони праці (наказ про створення );
 • Інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження інструкцій, № та повна назва інструкцій);
 • експлуатаційна документація (паспорти, гарантійні талони, керівництва з експлуатації);
 • засоби індивідуального захисту, їх кількість, маркування;
 • нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення.

Даний перелік є загальним і корегується відповідно до кожної заявки.

Правові аспекти реєстрації декларації з охорони праці

Юридичні особи та фізичні особи – підприємці мають право подавати декларацію за їх місцезнаходженням, або за місцем проведення їх діяльності.

До робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються на підставі декларації відноситься велика кількість діяльностей, яка є досить поширеними. Наприклад, земляні роботи, що виконуються на глибині, водолазні, зварювальні, верхолазні роботи та інші. До машин, які застосовуються на підставі декларації, наприклад, законодавство відносить технологічні транспортні засоби, які досить широко використовуються.

На основі змін уряду можна зробити висновок, що, на сьогодні, для виконання робіт та експлуатації машин та іншої техніки підвищеної небезпеки в багатьох випадках необхідно отримувати і дозвіл, і декларацію одночасно. Адже, один з видів робіт, який здійснюється на основі дозволу дуже часто тягне за собою виконання  інших видів робіт, які здійснюються на основі декларації.

Ми надаємо  наступний комплекс послуг:

 1. Надання консультації з питань необхідних документів для реєстрації декларації;
 2. Надання юридичного консультування з питань реєстрації декларації;
 3. Підготовка пакету документів;
 4. Подача документів до відповідних органів;
 5. Отримання безпосередньо зареєстрованої декларації.

ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ

Вартість страхування залежить від кількості видів робіт та осіб, які виконують роботи підвищеної небехпеки.

Кількість видів робітВартість, грнКількість працівниківВартість за 1 особу, грн
1-316001-20300
4-8229521-50250
9-13306051-100200
14-183850від 101150

*вказано вартість страхування у наших партнерів (Ви можете замовити страхування у інших страхових компаніях та надати номер страхового полісу)

В Постанові Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 маються Додатки 6 та 7, які містять вичерпний перелік робіт та механізмів, виконання та експлуатація яких пов’язана з певною небезпекою для життя та здоров’я людей. Виконання даних видів робіт, а також експлуатація зазначених механізмів відповідно потребують оформлення Декларації Держпраці.

Так, звісно! Деклараці по всій Київській області мають чинність, якщо вони підписані Держпрацею Києва

Залишити заявку

Заповніть заявку та прикріпіть її до даного повідомлення (прикріпити файл)

  ВАШЕ ІМ'Я *

  ВАША EMAIL АДРЕСА *

  ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНУ

  ВАШ КОМЕНТАР (за необхідністю)