Роботи на висоті — це роботи, при яких працівник перебуває на відстані менше двох метрів від неогороджених зовнішніх або  не перекритих внутрішніх перепадів по висоті 1,3 м і більше від робочої поверхні, а також роботи на похилій робочій поверхності.

Основним небезпечним виробничим фактором при роботі на висоті є розташування робочого місця вище поверхні землі (підлоги, настилу) або над простором, розташованим нижче поверхні землі, і пов’язане з цим можливе падіння працівника або падіння предметів на працівника.

Причинами падіння працівників з висоти можуть бути:

 • технічні (відсутність огороджень, запобіжних поясів, недостатня міцність і стійкість настилів, колисок, сходів);
 • технологічні (недоліки в проектах виконання робіт, неправильна технологія ведення робіт);
 • психологічні (втрата самовладання, порушення координації рухів, необережні дії, недбале виконання своєї роботи);
 • метеорологічні (сильний вітер, екстремальна температура повітря, дощ, сніг, туман, ожеледь).

Крім того, травмування працюючих може статися в результаті падіння предметів з висоти.

Причинами падіння предметів можуть бути:

 • падіння вантажу, переміщуваного вантажопідйомними машинами (внаслідок обриву вантажозахоплювальних пристроїв, неправильного стропування (обв’язування), випадання вантажу з тари та ін.);
 • падіння конструкцій, що монтуються (внаслідок конструктивних недоліків, порушення послідовності технологічних операцій);
 • аварії будівельних конструкцій (внаслідок проектних помилок, порушення технології виготовлення збірних конструкцій, низької якості будівельно-монтажних робіт);
 • падіння матеріалів, елементів конструкцій, оснащення, інструменту тощо (внаслідок порушення вимог правил безпеки — відсутність бортової дошки біля краю робочого настилу).

Крім вимог безпеки до оснащення, машин та механізмів для виконання робіт на висоті, окремо потрібно звернути увагу на організацію робочих місць.

При проведенні робіт на висоті повинні встановлюватися огорожі і позначатися в установленому порядку межі небезпечних зон. Такі запобіжні заходи приймаються для обмеження доступу працівників в зони, де можливе їх падіння з висоти, травмування падаючими матеріалами, інструментом та іншими предметами, а також частинами конструкцій, що знаходяться в процесі спорудження, обслуговування, ремонту, монтажу.

На межах зон постійно діючих небезпечних виробничих факторів встановлюються захисні огорожі, а на кордонах зон потенційної небезпеки дії цих факторів — сигнальні огорожі і знаки безпеки.

Робоче місце повинно міститися в чистоті, зберігання заготовок, матеріалів, інструменту, готової продукції, відходів виробництва повинно бути впорядковано і відповідати вимогам охорони праці.

Робочі місця забезпечуються необхідними засобами колективного та індивідуального захисту працівників, первинними засобами пожежогасіння, а також засобами зв’язку та сигналізації, іншими технічними засобами забезпечення безпечних умов праці відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Не допускається розміщувати на робочому місці і накопичувати невикористані матеріали, відходи виробництва тощо, захаращувати шляхи підходу і виходу. Матеріали, вироби, конструкції при прийомі і складуванні на робочих місцях, що знаходяться на висоті, приймаються в обсягах, необхідних для забезпечення безперервного виробничого процесу, і укладаються так, щоб не захаращувати робоче місце і підходи до нього, виходячи з несучої здатності риштовання, майданчиків і тому подібного, на яких виробляється розміщення зазначеного вантажу.

Робочі місця, розташовані поза виробничими приміщеннями, включаючи і підходи до них, повинні міститися в чистоті, в зимовий час очищатися від снігу, льоду і посипатися піском, золою, тирсою або іншими аналогічними матеріалами.

При виконанні робіт на висоті внизу під місцем робіт визначаються і відповідним чином позначаються і захищаються небезпечні зони. При суміщенні робіт по одній вертикалі розташовані нижче місця обладнуються відповідними захисними пристроями (настилами, сітками, козирками), встановленими на відстані не більше 6 м по вертикалі від нижщерозташованого робочого місця.

Прорізи в стінах при односторонньому примиканні до них настилу (перекриття) повинні захищатися, якщо відстань від рівня настилу до нижнього краю отвору менше 0,7 м.

Прорізи, в які можуть впасти працівники, повинні бути надійно закриті або огороджені і позначені.

Робочі місця і проходи до них, розташовані на висоті більше 1,3 м і відстані менше 2 м від межі перепаду по висоті, захищаються тимчасовими інвентарними огорожами. При цьому при неможливості застосування захисних огороджень або у разі короткочасного періоду знаходження працівників допускається проведення робіт із застосуванням запобіжного пояса.

Проходи на майданчиках і робочих місцях повинні відповідати наступним вимогам:

 • ширина одиночних проходів до робочих місць і на робочих місцях повинна бути не менше 0,6 м, висота — не менше 1,8 м;
 • сходи або скоби, які застосовуються для підйому або спуску працівників на робочі місця, розташовані на висоті більше 5 м, повинні бути обладнані пристроями для закріплення запобіжного пояса.

Електрозварювальні, газозварювальні та інші вогневі роботи на тимчасових робочих місцях, де є горючі речовини і матеріали, проводяться за нарядом-допуском.

На кожному робочому місці рівень освітленості повинен відповідати встановленим нормам. Штучне освітлення по можливості не повинно створювати відблисків і тіней, які деформують огляд. Розведення тимчасових електромереж напругою до 1000 В, які використовуються при електропостачанні об’єктів будівництва, виконується ізольованими проводами або кабелями на опорах або конструкціях, розрахованих на механічну міцність при прокладанні по них проводів і кабелів, на висоті над рівнем землі, підлоги, настилу не менше:

 • 2,5 м — над робочими місцями;
 • 3,5 м — над проходами;
 • 6,0 м — над проїздами.

Світильники загального освітлення встановлюються на висоті не менше 2,5 м від рівня землі, підлоги, настилу. При висоті підвіски менше 2,5 м застосовуються світильники спеціальної конструкції або використовуються світильники на напругу в мережі не вище 42 В. Живлення світильників напругою до 42 В здійснюється від понижувальних трансформаторів, машинних перетворювачів, акумуляторних батарей. Застосовувати стаціонарні світильники в якості переносних не допускається. Дозволяється користуватися переносними світильниками тільки промислового виготовлення.

Крім того слід звернути увагу, що не допускається виконання робіт на висоті у відкритих місцях при швидкості вітру 15 м/с і більше, при ожеледиці, грозі або тумані, що виключає видимість в межах фронту робіт. Роботи на висоті на відкритому повітрі, що здійснюються безпосередньо з конструкцій, перекриттів, обладнання тощо, при зміні погодних умов з погіршенням видимості, при грозі, ожеледі, сильному вітрі, снігопаді припиняються і працівники виводяться з робочого місця.