ЗАПОВНЕННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ДЕКЛАРАЦІЇ ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства є обов’язковим офіційним документом, який необхідний підприємству для виконання робіт підвищеної небезпеки та / або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Наша компанія надає послуги, які включають в себе заповнення і реєстрацію декларації відповідності в найкоротші терміни.

КМУ затвердив ПОСТАНОВОЮ від 03.03.2020 №207 зміни, які збільшують кількість робіт і устаткування підвищеної небезпеки, виробництво і використання яких вимагає реєстрації декларації відповідності. Згідно з чинним законодавством декларація є документом дозвільного характеру.

декларація з охорони праці

Кому необхідно оформити декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці?

Роботодавці незалежно від форми власності їх підприємства в разі виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин і механізмів підвищеної небезпеки зобов’язані оформити декларацію відповідності М-ТБ. Згідно ПОСТАНОВИ КМУ № 1107 від 26.10.2011 (зі змінами ПОСТАНОВИ КМ № 207 від 03.03.2020) затверджено:

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 1. Ремонт гідротехнічних споруд.
 2. Виробництво піротехнічних виробів.
 3. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
 4. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.
 5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
 6. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 7. Водолазні роботи.
 8. Маркшейдерські роботи.
 9. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
 10. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
 11. Роботи верхолазні та скелелазні.
 12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
 13. Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
 14. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання.
 15. Зварювальні роботи.
 16. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 17. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
 18. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.
 19. Вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів.
 20. Буріння та експлуатація свердловин під час геологічного вивчення та розробки родовищ корисних копалин.
 21. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
 22. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
 23. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов’язаних з видобутком корисних копалин.
 24. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 25. Газополум’яні роботи.
 26. Роботи із збагачування корисних копалин.
 27. Розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

 1. Машини, механізми, устатковання для буріння, ремонту свердловин на суходолі та в акваторії моря.
 2. Ковальсько-пресове устаткування.
 3. Атракціони підвищеної небезпеки (стаціонарні, пересувні та мобільні).
 4. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів), систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, систем промислового та міжпромислового збору нафти і газу, об’єктів нафтогазовидобувної промисловості, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт.
 5. Технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв.
 6. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі.
 7. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).
 8. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
 9. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
 10. Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників.
 11. Пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери.
 12. Технологічні транспорті засоби.
 13. Устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

ВАРТІСТЬ НАПИСАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПослугаСтрок виконанняВартість (грн)
1Оформлення та реєстрація декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з охорони праці (1-4 види рабіт підвищеної небезпеки)від 10 р. д.від 13000
2Оформлення та реєстрація декларації відповідності МТБ вимогам законодавства з охорони праці (5 і більше видів рабіт підвищеної небезпеки)від 10 р. д.від 15000
3Оплата страхового полісу для деклараціївід 1 р. д.від 1600

Відповідно до постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 г. (зі змінами № 207 від 03.03.2020) функції реєстрації, контролю, обліку і видачі декларацій з питань охорони праці, покладено на територіальні управління Держпраці.

Подати декларацію з охорони праці зобов’язані роботодавці які при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів використовують найману працю. При цьому форма трудових відносин не має значення.

Декларація за формою подається роботодавцем, виробником або постачальником не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

 • Оперативно і зручно для клієнтів;
 • Конкурентна ціна;
 • Підготовка пакету документів;
 • Можливі особливі умови для великих замовників;
 • Навчання співробітників з питань охорони праці.

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом. Ми безкоштовно проконсультуємо Вас і підготуємо пропозицію по вашому завданню.

+38 (097) 972 20 24