НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Вам або вашим співробітникам необхідно пройти навчання з питань охорони праці, курси по нормативно-правових актах? Виникла необхідність отримати допуск до безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки? Скористайтеся послугами навчального комбінату «Вектор»! Ви можете пройти навчання без відриву від виробництва – дистанційно, на території навчального комбінату, або на підприємстві замовника. Після навчання ваші співробітники отримують необхідний обсяг знань, а за результатами успішного проходження перевірки знань видаються посвідчення та витяги з протоколів встановленого зразка.

Навчання з питань охорони праці – навчання працівників, учнів, курсантів, студентів, слухачів з метою отримання необхідних знань і навичок з питань охорони праці або безпечного ведення робіт.

ПУНКТ 1.4 ТИПОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ НАКАЗОМ ДЕРЖАВНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ВІД 26.01.2005 Р. № 15 ДАЛІ – ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Типове положення спрямоване на реалізацію в Україні системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Навчання працівників з охорони праці передбачено ст. 18 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (Закон про охорону праці), норми якої поширюються на всіх юр- і фізосіб, які використовують працю найманих осіб.

Налагодження безпечного процесу виробництва – це обов’язок кожного роботодавця. При відсутності в працівників необхідного обсягу знань щодо безпечного виконання робіт, досягнення цієї мети неможливо. На кожному підприємстві, в установах та організаціях (як приватної, так і державної або комунальної форм власності) повинно проводиться навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Незалежно від того, є у організації інженер з охорони праці чи ні, роботодавець має право покласти обов’язки, пов’язані з проведенням вступного інструктажу з охорони праці на іншого співробітника (відповідального за ОП). При цьому необхідно враховувати, що вищезазначені обов’язки можна покласти тільки на працівника, який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці (Загальний курс з ОП) в навчальному закладі.

Навчання з охорони праці посадових осіб та інженерно-технічних робітників (ІТР)

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб відбувається при прийомі на роботу і періодично не рідше одного разу на три роки. Посадові особи, приватні підприємці проходять навчання і перевірку знань у навчальних закладах. Посадові особи та спеціалісти, які при перевірці показали незадовільні результати, повинні протягом одного місяця пройти повторне навчання та повторну перевірку знань з питань охорони праці.

Позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, яка вимагає додаткових знань з питань охорони праці.

Посадові особи, в тому числі фахівці з питань охорони праці підприємств, де стався нещасний випадок, повинні протягом місяця пройти позачергове навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

ПУНКТ 5.6 – ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Навчання з ОП для працівників на допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки

Навчання з охорони праці для робітників і фахівців підприємства проводиться з метою придбання необхідних знань і навичок, вміння їх застосовувати на практиці, щоб уникнути загроз безпеки здоров’я та життя співробітників, а також знизити травматизм на виробництві та виникнення професійних захворювань. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці для працівників відбувається при прийомі на роботу і періодично не рідше одного разу на рік.

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПослугаСтрок виконанняОдиниця виміруВартість (грн)
1Загальний курс з охорони праці. (Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасного випадку)від 5 р. д.особа700
2Навчання за нормативно-правовими актами з охорони праці (для інженерно-технічного персоналу та для працівників):

 • НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
 • НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
 • НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 • НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
 • НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
 • НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)»;
 • НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;
 • НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
 • НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України» (ДБН В.2.5-20-2001);

Переглянути повний перелік НПАОП

від 5 р. д.особа700
3Допуски до роботи (відповідно до НПАОП). Навчання безпечним методам та прийомам виконання робіт:

 • в шурфах, траншеях, колодязях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 • зварювальником;
 • інструментом та пристроями;
 • машиністом мостових кранів;
 • машиністом автомобільного крану;
 • стропальником;
 • оператором котельні
від 5 р. д.особа700

НВК “Вектор” пропонує наступні форми навчання:

 • Групові навчання в навчальному комбінаті. Навчання проводиться в сучасному спеціалізованому класі або навчальної аудиторії, відповідно до затверджених планів і програм;
 • З виїздом на підприємство (для груп від 10 осіб);
 • Дистанційне навчання.

Тривалість навчання від 12 до 46 годин відповідно до затверджених планів і програм, в зручному для слухачів темпі з урахуванням обраної форми навчання.

Після закінчення видається посвідчення встановленого зразка і виписка з протоколу засідання комісії Держпраці.

 • Оперативно і зручно для клієнтів;
 • Конкурентна ціна;
 • Якісна підготовка до іспиту;
 • Можливі особливі умови для великих замовників.

Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

1. Підприємства, установи й організації, об’єднання підприємств

1.1. Керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов’язані з організацією безпечного ведення робіт.

1.2. Керівники та спеціалісти науково-дослідних, конструкторських, проектних і технологічних відділів, які займаються проведенням експертизи проектно-конструкторської документації, на яку поширюються вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, а також ті, які виконують розробки з питань охорони праці.

1.3. Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу з управління охороною праці та його територіальних органів.

1.4. Керівники і штатні викладачі галузевих навчальних центрів.

1.5. Страхові експерти з охорони праці.

2. Навчальні заклади

2.1. Керівники, заступники керівників навчальних закладів, на яких покладена відповідальність за організацію безпечного ведення робіт, керівники та викладачі кафедр охорони праці.

2.2. Майстри та інструктори виробничого навчання, керівники виробничої практики та інші посадові особи, які викладають питання охорони праці, безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці з учнями, студентами, курсантами, слухачами.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади, перші заступники та заступники міністрів, керівників інших центральних органів виконавчої влади Ради міністрів Автономної Республіки Крим, функціональні обов’язки яких пов’язані з організацією діяльності підприємств галузі з охорони праці, а також з організацією навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування Заступники керівників обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, а також органів місцевого самоврядування, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням охорони праці.

5. Керівники, спеціалісти служб охорони праці, члени комісій з перевірки знань з питань охорони праці, особи, відповідальні за технічний стан і безпечну експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки підприємств, установ й організацій, об’єднань підприємств, зазначених у пунктах 1-4 цього додатка.

Зв’яжіться з нами будь-яким зручним способом. Ми безкоштовно проконсультуємо Вас і підготуємо пропозицію по вашому завданню.

+38 (098) 89 60 600

AliExpress WW