ПослугаСтрок виконанняОдиниця виміруВартість (грн)
1Загальні питання з охорони праці. (Законодавство України “Про охорону праці”)від 5 р. д.особа750
2Навчання за нормативно-правовими актами з охорони праці (для інженерно-технічного персоналу та для працівників):

 • НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
 • НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
 • НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
 • НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»;
 • НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
 • НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009)»;
 • НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;
 • НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
 • НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України» (ДБН В.2.5-20-2001);

Переглянути повний перелік НПАОП

від 5 р. д.особа750
3Допуски до роботи (відповідно до НПАОП). Навчання безпечним методам та прийомам виконання робіт:

 • в шурфах, траншеях, колодязях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
 • зварювальником;
 • інструментом та пристроями;
 • машиністом мостових кранів;
 • машиністом автомобільного крану;
 • стропальником;
 • оператором котельні; та інші
від 5 р. д.особа750
4Навчання з питань пожежної безпеки (ПБ) та пожежно-технічного мінімуму (ПТМ)від 2 р. д.особа650
5Навчання з електробезпеки, II – V групи (ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПКЕЕ, ПУЕ)від 5 р. д.особавід 1000
6Професійне навчання. Перепідготовка, підвищення кваліфікаціївід 10 р. д.особавід 1500
7Атестація робочих місць (за умовами праці)від 10 р. д.робоче місцевід 2500
8Аудит умов і стану охорони праці на відповідність вимогам законодавчих та нормативних документіввід 3 р. д.суб’єкт/об’єктвід 5000
9Аутсорсинг з охорони працідоговірнийсуб’єкт/об’єктвід 8 000 за місяць
10Допомога у виконанні приписів наглядових органіввід 3 р. д.договірнадоговірна
11Написання декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони працівід 10 р. д.договірнавід 13000
12Отримання дозволу на виконання робіт підвищенної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.від 15 р. д.суб’єкт/об’єктвід 20000
13Паспортизація машин, механізмів та устаткуваннявід 15 р. д.об’єктвід 4000
14Подовження граничного строку експлуатації машин, механізмів та устаткуваннявід 15 р. д.об’єктвід 5000
15Проведення експертного обстеження. Написання експертних висновківдо 5 р. д.штвід 8000
16Проведення тренінгів для персоналувід 5 р. д.групавід 1500
17Розслідування (участь у розслідуванні) нещасних випадківвід 5 р. д.постраждала особавід 3000
18Технічне (експертне) обстеження та паспортизація будівель і спорудвід 3 р. д.об’єктвід 7000
19Розробка документації з охорони працівід 6 р. д.базавід 6000